Van Ons Land naar Land van Ons

Onlangs hebben wij ons land verkocht aan de Coöperatie Land van Ons. Wij zijn met z’n zessen, nazaten van de familie Talens uit Hooghalen.

Onze familiegeschiedenis in Hooghalen begint met Jannes Talens, geboren in 1842 te Peize. Hij was broodbakker van beroep. Jannes trouwde met Wemeltien Klamer, geboren in 1837 te Anloo. Zij kregen 4 kinderen. Wemeltje overleed in 1876 (38 jaar). Jannes overleed in 1896 (53 jaar). Eén van de kinderen van Jannes en Wemeltje was Bareld Talens, ook bakker van beroep. Hij is geboren in 1871 en overleden in 1940 (69 jaar). Bareld trouwde in 1898 met Marchje Wolting, geboren in 1874, overleden in 1939 (65 jaar). Bareld en Marchje kregen 3 kinderen:

Jannes: geboren in 1899; kinderloos gebleven

Aaltje: geboren in 1900; onze oma, getrouwd met Jan Everts

Wemeltje: geboren in 1903; kinderloos gebleven

Op onderstaande foto het gezin van Bareld en Marchje Talens in 1923.

Image

Aaltje Talens trouwde met Jan Everts en kregen 2 zoons; Andries in 1923 en Bareld in 1925.Andries en Bareld kregen op hun beurt weer kinderen; Andries drie dochters en Bareld twee dochters en een zoon. En die zes kinderen zijn wij, degenen die door vererving 6.320 m2 grond hebben gekregen en dat we nu verkopen aan de Coöperatie Land van Ons.

Onze overgrootvader, Bareld Talens, had enkele percelen bouwland en hij kocht er in 1921 en 1927 nog 2 percelen bij:  Heuving en Heuvingerhof. Wellicht gebruikte hij dit land voor het verbouwen van boekweit, spelt, rogge, haver en tarwe voor zijn bakkerij.

Na het overlijden van onze overgrootmoeder en overgrootvader, Marchje en Bareld Talens, werd op 11 april 1940 de boerderij, het vee, de inventaris en de inboedel tijdens een boedeldag verkocht.

Alleen de bovengenoemde percelen Heuving en Heuvingerhof werden niet verkocht. Aangezien Aaltje en Jan Everts verhuisd waren naar Beilen, werd het land door een pachter in Hooghalen tientallen jaren bewerkt. Er werd o.a. tarwe, maïs, aardappelen en spirea’s op verbouwd. De laatste jaren groeide er gras, graasden er paarden en werd er gehooid als voer voor de winter.

Na het overlijden van de pachter in januari 2021 werden wij als erfgenamen benaderd door de Coöperatie Land van Ons. Zij hadden inmiddels een deel van de Holtesch in hun bezit en als ze ons deel er bij zouden kunnen aankopen, dan zou de Holtesch weer compleet zijn. Gezamenlijk hebben wij besloten om ons land aan de oöperatie te verkopen.  De manier van omgaan en herstel van landbouwgrond, landschap en biodiversiteit spreekt ons allen aan. We vinden het een mooie gedachte dat onze overgrootvader waarschijnlijk ook op deze manier met zijn land is omgegaan.

Alle zes zijn we het lidmaatschap aangegaan. We blijven op deze manier betrokken en zijn toch ook nog ‘mede’ eigenaar.

Aly, Tineke, Pia, Alja, Janet en Jan 

Tekst: Janet Andringa-Everts, verkoopster percelen Heuving en Heuvingerhof bij Holtesch

Deel de post:
Facebook
LinkedIn
Twitter
Pinterest
WhatsApp

Gerelateerde berichten