Onderzoek naar verbeteren bodemkwaliteit

Com-Post 1

Dankzij een zeer ruimhartige donatie van één van onze deelnemers, André Fontijne, krijgt Land van Ons de kans om in samenwerking met Stichting in Goede Aarde onderzoek te doen naar het verbeteren van de bodemkwaliteit. Een belangrijke pijler van dit onderzoek is hevoortbrengen van speciale zelfgemaakte zuurstofrijke compost.

In een gezonde bodem krijgen planten alle stoffen die zij nodig hebben door een symbiotisch samenspel met bacteriën, schimmels, protozoa of eencellige organismen, aaltjes en geleedpotigen: het zogenaamde bodemvoedselweb. In plaats van kijken naar de chemische samenstelling van de bodem, die grotendeels het product is van deze samenwerking tussen planten en de aanwezige micro-organismen, kijken we nu naar de biologische samenstelling. Is het bodemleven verstoord, dan wordt daardoor ook de chemie in de bodem verstoord. Hierdoor verzwakken de planten en kunnen er ziektes ontstaan.

Het onderzoek wordt komend jaar opgezet in de Holtesch. Reeds afgenomen bodemmonsters laten zien waar en hoe de verhoudingen tussen schimmels, bacteriën en ander bodemleven uit balans zijn. De compost wordt precies aangepast aan de biologische behoefte van de grond.

Dat is een proces dat veel monitoring behoeft. De temperatuur van de compost mag niet te laag of te hoog worden en het vochtgehalte moet op peil blijven. Eens in de paar dagen zal de compost gekeerd moeten worden met een machine, die speciaal hiervoor wordt aangeschaft.

Compost keren. Foto: Mounir Chadli.

Verder zullen enkele andere veelbelovende methodes om bodem- en plantkwaliteit drastisch te verbeteren op de verschillende gewassen worden getest. Vanwege het gebrek aan case-studies in Nederland is dit de gelegenheid bij uitstek om met onze bijdrage de omslag naar natuurinclusieve en regeneratieve landbouw in Nederland te bevorderen. Door het onderzoek komt een gedegen dataset ter beschikking en de opgedane kennis kan gedeeld worden in de vorm van workshops, lezingen en webinars.

Niet alleen voor het bestuur van Land van Ons en Stichting in Goede Aarde, maar ook voor onze boer Kees Sijbenga en het vrijwilligersteam van de Holtesch zal dit project het komend jaar flink wat bedrijvigheid geven. We hopen op veel belangstelling en we kijken uit naar de eerste resultaten. Het hele proces zal in de Landscoop te volgen zijn, dus zie uit naar Com-Post 2.

Deel de post:
Facebook
LinkedIn
Twitter
Pinterest
WhatsApp

Gerelateerde berichten