Grootouders voor een leefbare aarde

Image

In januari 2020 kreeg ik van een bevriende oma de nieuwsbrief van Land van Ons doorgestuurd. Ik was direct enthousiast en heb me aangemeld. Ik ben 71, oma van twee kleindochters van 9 en 7 en actief bij de Grootouders voor het Klimaat. De opwarming van de aarde en alle gevolgen die dat nu al heeft is bijzonder verontrustend. Voor mij geldt dat ook voor de enorme achteruitgang van de biodiversiteit.

Land van Ons heeft me dit jaar enorm geholpen om positief te blijven. Sinds een maand ben ik bezig om nieuwe leden te werven voor Land van Ons: het zijn er nu zestien! Hier zijn een paar argumenten en ervaringen die een rol speelden bij het lid worden van mensen en misschien behulpzaam kunnen zijn voor wie ook leden wil werven.

Normaal gesproken geef je geld weg, maar bij Land van Ons blijft gekochte grond je eigendom, al weet je niet precies hoeveel van je inleg je over 10 of 20 jaar terugkrijgt. Je kunt je grond op een later tijdstip weer verkopen en de winst zit hem erin dat je geld dan een hele periode heeft bijgedragen aan de biodiversiteit. Ik zie dan vlinders, vogels, bloemen, insecten, regenwormen, duurzame landbouw, voedselbossen en gezond eten voor me.

Behalve van Land van Ons ben ik ook lid van een andere coöperatie, een energiecoöperatie, die werkt aan duurzame energie met zonnepanelen. Samenwerken is een belangrijke eigentijdse waarde: Verandering van onderop, dat is de nieuwe democratie. Dat blijkt bij Land van Ons mogelijk op afstand, dus met mensen die je helemaal niet kent!

Eén grootouder miste de enorme rijkdom op het platteland uit zijn jeugd en werd daarom lid. Zelf heb ik een broer en zus als leden binnengehaald en we vinden het bijzonder dat wij als Westlandse tuinderskinderen nu weer gezamenlijk grondeigenaar zijn. Veel mensen die we kunnen benaderen blijken nog agrarische wortels te hebben.

Sommige mensen vinden het leuk om een bon van Land van Ons te krijgen, al dan niet als verjaarscadeau, terwijl andere geïnteresseerden juist zélf willen betalen.

De meeste mensen blijken even tijd nodig te hebben om zich in de doelstellingen van Land van Ons te verdiepen. Het kan helpen de folders te gebruiken die je in Mijn Grond vindt of juist je eigen tekst te gebruiken. En natuurlijk is het niet verplicht om lid te worden: vrijheid-blijheid!

De Grootouders voor het Klimaat, deels ook lid van Land van Ons, maken zich al langer druk om de teloorgang van de biodiversiteit. Drie jaar geleden opperde een oma het idee om een bos aan te planten. Dat bleek niet makkelijk, want hoe kom je aan grond? Na een zoektocht kwamen we uit in Baexem, Limburg, waar de jonge boer Mark Venner bezig is om het gangbare melkveebedrijf van zijn ouders om te zetten in een voedselbos. Het bos slaat CO2 op in bomen, struiken en de bodem, geeft veel meer biodiversiteit en gezond voedsel. Voor dat het zover is, zijn tijd, geduld en geld nodig. Dit jaar worden 12.000 bomen en struiken geplant. De Grootouders zamelen een bedrag in voor de beplanting van de eerste 5 hectare (we hebben nu € 22.415, -), maar we zijn er nog niet. Wie ook het Leuker Voedselbos, wil steunen, zie www.grootoudersvoorhet klimaat.nl/voedselbos en www.leukervoedselbos.nl.

Anneke Duijndam

Image