Weidevogels op de percelen van Land van Ons in Hasselt

Hoe verging het de weidevogels op de percelen van Land van Ons in Hasselt in 2023

Nu de meeste weidevogels naar zuidelijke oorden zijn vertrokken, de grutto’s zelfs naar West-Afrika, kijken wij terug naar het broedseizoen in Hasselt. Misschien zijn we wel een beetje jaloers op de grutto’s, gezien het regenachtige weer in Nederland eind 2023.

Van de 32 ha grond die Land van Ons heeft gekocht in Hasselt is 12 ha onderdeel van een weidevogelgebied waar drie boeren samenwerken.
Samen is er een mozaïek gemaakt van bijna 30 ha met drie plasdrassen, twee zomerplasdrassen (dit jaar nieuw aangelegd), kruidenrijk grasland en percelen met uitgestelde maaidatum, voorweiden en extensief weiden. De zomerplasdrassen spelen een belangrijke rol in het langer laten verblijven van de weidevogels zodat er meer kans is dat de weidevogels volgend jaar weer terugkomen om hier te broeden. In alles is het een mozaïek in ruimte en tijd, alles gericht op het faciliteren van weidevogels, dit in combinatie met melkveehouderij.

Het is altijd spannend hoe het jaar voor de weidevogels verloopt. Het voorjaar van 2023 was koud en nat. Koude is niet ideaal voor de vogels. Ook predatie door marters speelde een rol. Twee percelen zijn helemaal leeg gehaald (dit is bekend dankzij cameravallen). Het zag er in het begin niet goed uit. 

Toch bleek het uiteindelijk goed te komen en is een mooi resultaat behaald. Tijdens de BTS-telling (Bruto Territoriaal Succes, de telling van ouderparen met kuikens die alarmeren)van afgelopen mei waren er meer vogels dan verwacht. In totaal zijn 40 paar grutto’s, 20 paar tureluurs en 10 paar kieviten geteld. Dat er meer nesten waren dan verwacht komt
waarschijnlijk doordat ze door het koude weer erg vast op het nest zaten. De genomen beheermaatregelen, met name vernatting, spelen daarbij uiteraard ook een grote rol.

Land van Ons is niet alleen actief op de percelen, maar is ook consortiumpartner van het onderzoeksproject VeenVitaal.
VeenVitaal is een Living Lab-project met als doel veenweiden te verduurzamen. Zo weten we uit onderzoek dat de weidevogels ook ver buiten hun mozaïek foerageren. De ervaring in de praktijk, hier in Hasselt en kennis uit onderzoek elders in Nederland en in de overwinteringsgebieden is overigens hard nodig om succesvol te kunnen zijn bij de instandhouding van de weidevogels.

Perceelteam Hasselt

Deel de post:
Facebook
LinkedIn
Twitter
Pinterest
WhatsApp

Gerelateerde berichten