Stichting VoorGrond

Stichting Voorgrond: een publieke deelnemer van Land van Ons

Stichting Voorgrond is als algemeen nut beogende instelling (ANBI) nauw verbonden met Land van Ons.
Iedereen die Land van Ons een bedrag wil schenken of nalaten kan dat fiscaal aantrekkelijk regelen via Stichting Voorgrond, dankzij de ANBI-status van de stichting. Stichting Voorgrond heeft ook in het afgelopen jaar weer een substantieel bedrag aan schenkingen ontvangen, waarvan de donateurs hebben aangegeven dat die voor Land van Ons bestemd zijn. Stichting Voorgrond boekt die bedragen door naar Land van Ons, en draagt zo – als deelnemer – financieel bij aan de activiteiten van Land van Ons. De Stichting heeft met deze aanpak per heden bijna de aankoop van 5 hectare landbouwgrond – in Mijn Grond – mogelijk gemaakt.

Stichting Voorgrond is niet uitsluitend actief voor Land van Ons. Voorgrond verricht ook andere werkzaamheden binnen de statutaire doelstelling van onderzoek, educatie en transitie naar biodiversiteit. Dat moet om als ANBI aangemerkt te kunnen worden. Ook voor die andere activiteiten werft en verkrijgt de stichting gelden.
Zo heeft de stichting het afgelopen jaar een substantiële bijdrage verstrekt aan de startende Burgerboerderij De Patrijs in Laren/Zutphen. Deze burgerboerderij zet goede stappen in de transitie naar een duurzame voedselproductie én is actief aan de slag met het landschap zoals dat van oudsher past in de Achterhoek: kleinschalig, met houtwallen, bosjes en kruidenrijke graslanden.
Een andere activiteit is het ontwikkelen van een lesprogramma over grond, bodem- en bodemdieren voor leerlingen van de bovenbouw en/of vmbo-groen. Dat pakken we op met Het Groene Wiel / Instituut Voor Natuureducatie.

Stichting VoorGrond is een juridisch zelfstandige entiteit. Bestuurders van de stichting zijn Nienke Schachtschabel, grafisch ontwerper en agroforester, Ron Methorst, lector omgevingsinclusief ondernemen AERES Hogeschool, en – sinds de oprichting van de stichting – Hans Zwagemaker, voorzitter/ ondernemer-fiscalist.

Hans Zwagemaker

Deel de post:
Facebook
LinkedIn
Twitter
Pinterest
WhatsApp

Gerelateerde berichten