Rapport Remkes

oktober 2022

Op 5 oktober werd het langverwachte rapport gepresenteerd van Johan Remkes over wat in de wandelgangen de ‘stikstofcrisis’ is gaan heten. Zie hier.

Onze eerste reactie op het rapport luidt als volgt:

Land van Ons is blij met de integrale benadering die Remkes kiest in zijn advies over de stikstofcrisis. We kunnen snelle meters maken door op alle Nederlandse landbouwpercelen biodiversiteitsmaatregelen te nemen. Dat zien wij dagelijks op onze percelen.

De landbouwtransitie is niet alleen een zaak van de agrarische sector. Burgercollectieven als LvO zijn de ideale bruggenbouwer tussen stad en platteland en tussen boer en burger.

Deel de post:
Facebook
LinkedIn
Twitter
Pinterest
WhatsApp

Gerelateerde berichten