Land van ons fonds

Zoals we in de ALV van 29 november al aankondigden is een clubje deelnemers van Land van Ons aan het onderzoeken of we de groep zeer vermogende Nederlanders kunnen interesseren om te participeren. Dat kapitaal zouden we dan willen gebruiken om wat grotere aankopen in een regio mede mogelijk te maken. Hieronder de aankondiging van dit initiatief.

Werving van investeerders in Land van Ons Fonds (LOF) binnenkort van start!

Het investeren in landbouwgrond is zoals bekend zeer kapitaalintensief. Land van Ons heeft voor verdere groei daarom niet alleen meer deelnemers nodig maar ook meer kapitaal. Achter de schermen, en in nauw overleg met het bestuur van Land van Ons, is een klein clubje vrijwilligers daarom al een aantal maanden bezig met de voorbereidingen voor het Land van Ons Fonds (LOF).

Door het opzetten van een fonds naast, maar nauw verbonden met, de coöperatie, hopen we een vorm te hebben gevonden die aantrekkelijk is voor het ophalen van kapitaal bij (zeer) vermogende particulieren en institutionele beleggers. Met dat kapitaal kunnen we Land van Ons sneller laten groeien.

LOF zal nauw samenwerken met de coöperatie bij de aankoop van grond (en eventuele opstallen): LOF is kapitaalverschaffer in dienst van de coöperatie. De boodschap aan investeerders in LOF is hetzelfde als aan de leden van de coöperatie: maatschappelijk rendement in de vorm van herstel van biodiversiteit en landschap staat voorop.

LOF gaat van start als er ten minste voor € 10 miljoen aan toezeggingen van kapitaalverschaffers binnen is. Dat is ambitieus (goed voor circa 150 hectare extra grond) maar ook nodig om het fonds efficiënt te kunnen laten opereren. Wij hebben goede hoop dat we die ambitie waar kunnen maken door genoeg investeerders te vinden die een deel van hun vermogen willen inzetten voor herstel van biodiversiteit en landschap in nauwe samenwerking met de burgercoöperatie Land van Ons.

Vanaf februari gaan we potentiële investeerders benaderen, voor de zomer zal duidelijk zijn of onze missie zal slagen. Als er voldoende belangstelling is, zullen de deelnemers van Land van Ons vanzelfsprekend nauw betrokken worden bij de vervolgstappen.

Wordt vervolgd!

Team LOF bestaat uit Art de Boo, Cornélie den Outer, Philip de Roos, Titus Schurink en Matthijs Visser. Zij vormen samen ook het beoogde (onbezoldigde) bestuur van LOF.

Franke Remerie, voorzitter bestuur Land van Ons

Deel de post:
Facebook
LinkedIn
Twitter
Pinterest
WhatsApp

Gerelateerde berichten