Krachtenbundeling voor groene grond

Land van Ons groeit elke dag. Steeds meer leden investeren in groene grond: landbouwgrond waar voedsel wordt geteeld met de kracht van de natuur en de zon, en zonder kunstmest en chemie.
Tegelijk melden zich ook veel boeren die willen overschakelen naar groenboeren en daarvoor groene grond nodig hebben. Land van Ons kan bij lange na niet voldoen aan de vraag omdat er onvoldoende grondaanbod is. En ook de grondprijs speelt parten, die veel hoger is dan de landbouwkundige gebruikswaarde. Niet alleen Land van Ons is op zoek naar een slimme manier om veel meer geld beschikbaar te krijgen. Ook verwante organisaties als Aardpeer, Lenteland, BD Grondbeheer waarmee we samenwerken in het Groenboerenplan hebben deze ambitie. Gezamenlijk zijn we een traject gestart voor een schaalsprong voor groene grond.
De aftrap werd gedaan met twee expertsessies met deskundigen op het gebied van grond, beleggingen, pensioenfondsen, belasting en lokale financiering. Daaruit is een reeks ideeën voortgekomen.

Ideeën

Een breed gedragen idee is om een grondbank op te zetten die met overheidsgeld – aangevuld met vermogensfondsen – verschillende doelen dient, waaronder vergroten van het areaal ‘groene grond’. Verder lijkt het interessant de Natuurschoonwet voor groen agrarisch grondgebruik buiten landgoederen breder toe te passen, zodat de fiscale faciliteiten beschikbaar komen voor alle groene grond. Ook werken we het idee uit dat als stoppende boeren hun grond aan een erkend groen grondfonds verkopen, er een milde fiscale afrekening plaatsvindt. Dat stimuleert mobiliteit op de grondmarkt. Tot slot bepleiten we een fiscaal instrument voor beleggen in groene landbouwgrond, waarbij het lage financiële rendement gecompenseerd wordt door vrijstelling van belastingheffing in box 3 voor particulieren of juist een fiscale beloning kent vanwege het hoge groene maatschappelijk rendement. Zodat het voor nog meer mensen aantrekkelijk wordt om te investeren in groene grond.

Met deze ideeën zijn we op pad gegaan, om ze samen uit te werken met departementen, investeringsfondsen en banken. We gaan er natuurlijk ook mee naar de politiek. Blijft dat voor een schaalsprong grote bedragen nodig zijn, gecombineerd met een lange investeringsadem die bestaande burgerinitiatieven te boven gaat. We gaan daarom ook met institutionele beleggers in gesprek zoals, pensioenfondsen, zorgverzekeraars en particuliere vermogensfondsen.

Heb jij nog ideeën of heb je relevante contacten, wil je meedoen deze schaalsprong mogelijk te maken, meld je dan bij bestuur@landvanons.nl!

Wouter van Zandbrink en Janneke Hoekstra

Zie ook

LandNL en
Schaalsprong groene grond

Deel de post:
Facebook
LinkedIn
Twitter
Pinterest
WhatsApp

Gerelateerde berichten