Idee voor Duurzame Dinsdag

Al sinds 1997 is het op de eerste dinsdag van september Duurzame Dinsdag. Op deze dag worden initiatieven uit de samenleving zichtbaar gemaakt en gehuldigd en hun signalen besproken met de politiek. Het is het belangrijkste moment van een jaarrond programma dat het voor duurzaam initiatiefnemers makkelijker wil maken om invloed uit te oefenen.

Deze diverse groep van burgerinitiatieven, startups, scale-ups, coöperaties en commons is immers van groot belang voor de overgang naar een duurzame wereld. Het lukt echter vaak nog niet om uit de marge te komen en samenwerking aan te gaan met instituties. Het ontbreekt aan veel. Overheid en politiek krijgen deze initiatieven meestal niet te eens zien. Hun geluid is te versnipperd. Er is geen spreekbuis, geen geoliede lobby die hun geluid versterkt in Den Haag. Daarom is er Duurzame Dinsdag, een stemversterker.

Ook Land van Ons diende er een voorstel in:
maak het voor beleggers aantrekkelijk te investeren in verduurzaming van landbouwgronden, bijvoorbeeld door grondeigendom voor verduurzaming buiten box 3 te laten vallen.

Toelichting:
Land van Ons is een burgercoöperatie die boerenland aankoopt om er de biodiversiteit en het landschap te verbeteren. Extra landschapselementen en biologische landbouw zorgen voor toename in biodiversiteit. In drie jaar tijd legden meer dan 24000 Nederlanders geld in waarmee de coöperatie tot nu toe 16 percelen aankocht door het hele land heen. Alle percelen worden verpacht aan biologische boeren die er natuurinclusief werken, met respect voor bodem, lucht en water. Zonder gebruik van bestrijdingsmiddelen, kunstmest, diep ploegen, zware machines. Zo krijgen insecten, vogels, zoogdieren en bodemdieren weer de kans het verzwakte ecosysteem in boerenland te herstellen.

Deel de post:
Facebook
LinkedIn
Twitter
Pinterest
WhatsApp

Gerelateerde berichten