Iedereen grondeigenaar

Image

De Amsterdamse gemeenteraad bedacht in 1904 dat het Naardermeer, die ‘waardeloze plas’, wel volgeplempt kon worden met stedelijk afval. De anders zo opgewekte en gelijkmoedige Jac. P. Thijsse ontstak in woede en klom met kameraad Eli Heimans in de pen om de plannen af te wenden. De voorgenomen stort, die uiteindelijk niet doorging, vormde de aanleiding om de Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten in Nederland op te richten. Vanuit het idee: we kopen waardevolle natuurgebieden gewoon zelf op, zodat er geen idiote plannen mee kunnen worden uitgevoerd. Een gouden idee: zonder Natuurmonumenten was er in Nederland heel wat minder natuur overgebleven.

Inmiddels weten we dat het lang niet voldoende is. Er gebeurt buiten de grenzen van die natuurgebieden van alles dat funest is voor de natuurlijke rijkdom binnen die terreinen. Te veel stikstof vanuit de landbouw, om maar eens wat te noemen. Tel daarbij op de dramatische achteruitgang van de biodiversiteit in die landbouwgebieden zélf. Daar moet iets drastisch anders, willen we nog natuurlijke rijkdom overhouden. Alleen gaat dat niet gebeuren als we op de politiek moeten wachten. Minister Schouten gaf een sympathieke voorzet met haar streven naar ‘kringlooplandbouw’. Om dat streven na de eerste beste trekkertrek richting Den Haag zelf onderuit te halen. Door te suggereren dat kringlooplandbouw mogelijk is zonder drastische inkrimping van de veestapel. Leugenachtig, karakter- en respectloos. Jegens de Nederlands natuur én de agrarische voorlopers die laten zien dat het anders kan.

Nu is het genoeg geweest! We gaan die landbouwgrond gewoon opkopen, à la Jac. P. Thijsse begin twintigste eeuw. Zo dachten Franke Remerie en Jaap Benschop, die daartoe coöperatie Land van Ons oprichtten. Met het lidmaatschapsgeld wordt landbouwgrond gekocht, die vervolgens natuurvriendelijk wordt ingericht (méér dan biologisch) en verpacht aan natuurminnende boeren. Binnen no time hadden ze meer dan tweeduizend leden en binnenkort wordt de eerste grond aangekocht. De ambitie is 300.000 hectare, waarvoor 18 miljard euro nodig is. Geen kattenpis, maar het begin is er. Er gebeurt tenminste wat, je kunt als individu echt iets doen en je wordt nog grondeigenaar ook. Lid worden dus van Land van Ons!

Michiel Bussink, lid Land van Ons. Verbouwt ook eten, schrijft er boeken over en geeft er workshops in.