Het gaat goed met de weidevogels in de Zwagermieden

Maandag 14 juni kwamen vrijwilligers van Land van Ons (LvO) samen met vrijwilligers van Fûgelwacht Feankleaster e.o.
De ontmoeting vond plaats op het nog ongemaaide perceel de Triemen(Zwagermieden) (4 ha groot), dat begin 2020 door LvO is aangekocht.
Beide partijen werken al een tijdje samen om het optimale te doen voor de weidevogels. Die hebben het al jarenlang moeilijk in Nederland. Het was dan ook heel fijn om te horen van de coördinator van de Vogelwacht Sije Schotanus dat de aantallen weidevogels op het perceel flink zijn toegenomen. Hij laat dit zien aan de hand van Resultaten vogeltelling Triemen, waarop gekleurde stippen staan die de aantallen en de vogelsoort per jaar weergeven. Geen Grutto of Kievit in 2017 maar in 2020 waren dat respectievelijk 4 Grutto- en 5 Kievitnesten. En als je naar de Alarmtelling kijkt, zijn er in dat jaar 5 alarmerende Grutto’s en 2 alarmerende Kievitten gesignaleerd. De alarmtelling is volgens Sije nog het meest accurate tellingsinstrument, omdat de alarmerende vogels aangeven dat er daadwerkelijk een nest met jongen in de buurt is. Tijdens de bijeenkomst werd dat ook heel duidelijk, toen een Grutto groot alarm in de lucht sloeg op het moment dat er een wandelaar met twee honden passeerde. Naast de tellingen houdt de Vogelwacht ook in de gaten wanneer de vogels vertrokken zijn. Pas daarna gaat de boer het grasland maaien. Dat is dit jaar later dan anders omdat het in het voorjaar erg koud en nat is geweest.

Op de foto van links naar rechts: Sije Schotanus (coördinator Vogelwacht), Ruurd Veenstra (nazorg Vogelwacht), Bindert Kloosterman (voorzitter perceelteam LvO) en Piet Mulder (boer en pachter van het perceel LvO).
De foto is gemaakt door Sijrike van der Mei.

Deel de post:
Facebook
LinkedIn
Twitter
Pinterest
WhatsApp

Gerelateerde berichten