Welkom bij Land van Ons

Welkom als deelnemer van Land van Ons. Een landelijk werkende coöperatie die zich inzet voor herstel van biodiversiteit in ons agrarisch landschap. Op deze speciale pagina leggen we uit wat er tot nu toe in onze korte historie is gedaan. En we nemen je mee in een aantal onderwerpen, zodat je weet wat je van ons kunt verwachten en hoe je zelf kan bijdragen aan het realiseren van de doelstellingen van Land van Ons.

We zijn in alles nog steeds, ook na een jaar bestaan, een startend bedrijf. Een bijzonder bedrijf, want iedereen die zich er voor inzet, doet dat pro deo. Met heel hard werken en enthousiasme zijn we in staat alle bordjes die we in de lucht houden en brengen te laten draaien. Veel loopt gelukkig goed, maar we hebben ook nog een hele waslijst met verbeterpunten. Gelukkig maar, want er is niks vervelender dan geen wensen meer te hebben.

 

We hebben een solide back-office (MijnGrond|) laten ontwikkelen door Ivaldi uit Rotterdam en er is een stabiel betalings- en registratiesysteem, waar we tot op heden nog geen echt grote problemen mee hebben gehad. En het allerbelangrijkste: er is een grote bereidheid bij leden om hun talent voor het welslagen van de coöperatie, in te zetten. En dat talent is zo breed en divers, dat menig bedrijf daar jaloers op zal zijn.

We hopen dat de inhoud van deze informatie vanuit Land van Ons je zal inspireren om ambassadeur te zijn van de doelen die we nastreven, want alleen met elkaar zijn we in staat te komen naar een nieuw evenwicht tussen ecologie en economie. Verbindend, met respect voor ieder z’n mening.

Historie

 • Kerst 2018: Franke Remerie besluit z’n ergernis over de ondergang van biodiversiteit en het Nederlands landschap om te zetten in positieve denk- en doekracht: ‘hoe kan je als simpel individu het verschil gaan maken?
 • April 2019: haalt Franke Remerie zijn studiegenoot Jaap Benschop erbij als tegenhanger in de discussies. Zij zullen ook het eerste bestuur vormen.
 • Oktober 2019: de coöperatie Land van Ons ziet het licht en op Facebook wordt een account aangemaakt.
 • Medio november is de website klaar en wordt er via social media gestart met het werven van deelnemers (die op dat moment alleen nog maar deelnemer kunnen worden).
 • Op 31 december zijn er ruim 900 deelnemers. Zij worden gevraagd met voorstellen te komen voor de eerste percelen (25 voorstellen).
 • In januari/februari vindt een drietal regionale ledenbijeenkomsten plaats. Kennismaken met het bestuur en onderlinge gesprekken.
 • Februari 2020: deelnemers kunnen voor het eerst daadwerkelijk m2’s grond gaan kopen.
 • 1 maart 2020: de eerste digitale Algemene Leden Vergadering (ALV) vindt plaats. Er komen een 10-tal voorstellen (waaronder die voor aankoop van 3 percelen) ter sprake, waar de week na de ALV op gestemd kan worden. Ruim 1000 deelnemers doen aan de stemming mee.
 • 31 maart 2020: overdracht van het eerste perceel van Land van Ons (8 ha bij Hooghalen). Aankoopprijs: €440.000. Op dit perceel hebben we boekweit verbouwd. Boekweit dat in januari 2021 verkocht zal gaan worden aan onze leden (let op de aankondigingen)
 • 16 mei 2020: bekendmaking dat er overeenstemming is over aankoop van het 2e perceel: ruim 21 ha in het veenweidegebied ten noorden van Leiden. Overdracht per 1 oktober. Aankoopprijs €1.4 miljoen.
 • 24 mei 2020: mede dankzij 2 pagina’s in NRC krijgen we er in 2 dagen 1.000 nieuwe deelnemers bij.
 • 26 mei ’s avonds om 21.13: 5.000 deelnemers. 10 juni: 6.100 deelnemers.
 • Ondanks corona en alle beperkingen die dat oplevert, blijven we gestaag doorgroeien.
 • In augustus kopen we een klein plasdras perceel in Friesland (bij Triemen) van ruim 4 ha. Aankooprijs €150.000. Het mag gebruikt worden door een sympathiek initiatief (Hoeve Hoogland). Als de weidevogels uitgebroed zijn mogen er Dexterkoeien op grazen.
 • In oktober is er de overdracht van een perceel bij Deventer (Lettele). We waren al in januari in gesprek met de eigenaar, mar het ging allemaal wat moeizaam. Dit perceel gaat beheerd worden door biologische melkveehouderij De Melkbrouwerij.
 • In november volgt nog een vijfde perceel in dit eerste jaar: het is een tweede perceel in Triemen. Ruim 16 ha. Het ligt vlakbij onze eerste aankoop in Triemen en het sluit aan op een natuurgebied van Staatsbosbeheer.
Image
Image