Vrijwilligers voor Perceel Aagtekerke

Land van Ons kocht begin dit jaar 7,3 hectare grond in Zeeland.  Perceel Aagtekerke heeft mooie mogelijkheden in een gebied met een grote zichtbaarheid door het toerisme. De pachter is eigenaar van een middelgrote camping waarop hij actief biodiversiteit bevordert, daarnaast krijgt hij goede publiciteit met zijn natuur-inclusieve kippen. We zoeken voor dit perceel een divers team van vrijwilligers die zich samen willen gaan inzetten voor biodiversiteit.  We zoeken vrijwilligers voor meerdere rollen.

Een perceelteam bestaat uit een perceelcoördinator, de spil en organisator van het perceelteam. Daarnaast is er een fotograaf/filmer, een correspondent voor communicatie en pers, een beheerder voor sociale media-accounts en een omgevingsmanager die (samen met de coördinator) contact onderhoudt met de vele bij natuur, milieu en landbouw betrokken partijen in de streek. Ook is er de rol van (amateur) bioloog of ecoloog die de ontwikkeling van de biodiversiteit op het perceel volgt en monitort. Soms wordt ook een secretaris aangesteld. Bij de hierboven genoemde rollen kun je denken aan een gemiddelde inzet van 4 uur per week. Meer informatie over de perceelrollen vind je hier

Een perceelteam is verantwoordelijk voor:

  • Bekendheid en betrokkenheid vergroten in de regio rond het perceel. Denk aan open dagen en bekendheid via sociale media en stukjes in lokale kranten;
  • Uitwerken en uitvoering van het beheerplan in samenwerking met het landelijke team beheer- en ontwikkeling en in nauwe samenwerking met de boer/pachter;
  • Uitvoeren van benodigde werkzaamheden ter ondersteuning van de boer/pachter van het perceel;
  • Organiseren van benodigde menskracht en deskundigheid;
  • Mede bewaken dat het beheer leidt tot toename van de biodiversiteit.


Enthousiast geworden of wil je meer informatie?  Je kunt een bericht sturen naar Wouter van Zandbrink via Aagtekerke@landvanons.nl onder vermelding van “Vrijwilliger Aagtekerke”.

 

Deel de post:
Facebook
LinkedIn
Twitter
Pinterest
WhatsApp

Gerelateerde berichten