Perceelcoördinator Oud Ade

Voor het perceel Oud Ade zoekt Land van Ons een nieuwe Perceelcoördinator. Het perceel Oud Ade is een uniek perceel binnen Land van Ons. Het is ons grootste perceel maar ook het enige waar onderzoek één van de kerndoelstellingen is. Wij zijn een samenwerkingsverband aangegaan met de Universiteit Leiden en Holland Rijnland (de 13 samenwerkende gemeenten in de regio).

Op ons perceel experimenteren wij daarom met de teelt van eetbare gewassen die kunnen groeien bij hoge waterstanden en zelfs in het water. Telkens dienen zich hierbij nieuwe kansen (b.v. rijst in de polder) aan. De Universiteit Leiden coördineert hier het onderzoek naar de agrarische mogelijkheden en de biodiversiteit.

Land van Ons werkt met perceelteams. Die teams zorgen ervoor dat de percelen die we kopen veranderen in een boerenland vol leven. Omdat de huidige perceelcoördinator een andere rol wil vervullen zoeken we voor Oud Ade een:

Perceelcoördinator Oud Ade (8-12 uur per week/flexibel in te vullen)

De perceelcoördinator heeft als belangrijkste taken:

 • Taakverdeling van het perceelteam bewaken en zorgen voor een goede samenwerking.
 • Afstemming met betrokken stakeholders waaronder bestuurders, Holland Rijnland, Hoogheemraadschap van Rijnland, universiteiten en hogescholen, betrokken burgers/buren.
 • Controle uitoefenen op de met stakeholders gemaakte afspraken
 • Bepalen kaders voor de telers met experimentele teelten.
 • Vernieuwingen in het landgebruik faciliteren.
 • Zorgen voor goed contact en afstemming met de landelijke organisatie van Land van Ons.
 • Beheer en verantwoording van de subsidies.


De volgende competenties en kennis komen van pas:

 • Ervaring met leidinggeven
 • Verbindend: kan warme contacten onderhouden met alle betrokkenen.
 • Organiseren: kan processen verhelderen, kan delegeren en helder communiceren.
 • Uitstekende mondelinge en schriftelijke communicatieve vaardigheden.
 • Hands-on.
 • Zelfstandig beslissingen durven nemen.
 • Kennis van en affiniteit met ecologie, duurzaam en biodiversiteit.
 • De allerbelangrijkste: de wil en het enthousiasme om bij te dragen aan:
  • het vergroten van de biodiversiteit
  • het ontwikkelen van toekomstbestendige agrarische modellen


Er is veel inhoudelijke kennis en expertise aanwezig in het team. Zo zitten er twee biologen in de het team, is er een professioneel communicatieteam en iemand speciaal voor de communicatie en aansturing van de telers en de pachter.

De huidige perceelcoördinator blijft beschikbaar voor een goede overdracht. Dus ook als je geen inhoudelijke kennis hebt van ecologie en biodiversiteit nodigen we je graag uit om te reageren.

Meer informatie over perceel Oud Ade kun je vinden op de perceelpagina, of bekijk deze video!  

Wat we bieden

Deze rol biedt jou de kans om bij te dragen aan de biodiversiteit en aan vernieuwing van de landbouw in Nederland. Ook word je deel van een mooi netwerk: lokaal is er een gedreven perceelteam. Ook word je deel van een nationaal netwerk van ruim 300 actieve vrijwilligers. Al deze vrijwilligers hebben besloten om niet langer passief te zijn, ze dragen via Land van Ons bij aan een boerenland vol leven.

Heb je interesse?

Herken je jezelf in dit profiel en heb je interesse of heb je vragen? Stuur dan een mail naar monique.vrijwilligers@landvanons.nl onder vermelding van ‘Vacature perceelcoördinator Oud Ade’. 

Deel de post:
Facebook
LinkedIn
Twitter
Pinterest
WhatsApp

Gerelateerde berichten