Stand van zaken aankoop boerderij Nieuw Zeeland in Millingen

Image

Op de ALV van 15 april kondigden we aan dat we overeenstemming hadden met de eigenaar Anton Remij van boerderij Nieuw Zeeland in Millingen over de aankoop door Land van Ons van grond (75 ha) en opstallen. Reden voor verkoop: zijn wens tot bedrijfsbeëindiging.

De overname zou in 2 fases plaatsvinden:

Voor de zomer zou het totale voorstel aan de leden ter goedkeuring worden voorgelegd. In de tussenliggende periode zouden we ons ook nog buigen over de mogelijke risico’s van een door de gemeente gewenst grootschalig zonnepark op een aantal nabijgelegen landbouwpercelen.

In juni moesten we aankondigen dat we voor de voorbereiding meer tijd nodig hadden. Naast de onduidelijkheid rondom het geplande zonnepark waren er in de tussenliggende periode twijfels gerezen bij de eigenaar van Nieuw Zeeland: “Ben ik er eigenlijk wel aan toe om te stoppen met m’n bedrijf?”

In de afgelopen maanden hebben we de nodige gesprekken gevoerd over de consequenties voor beide partijen van deze koerswijziging. Boer Anton heeft met vele adviseurs gesproken en is uiteindelijk tot de conclusie gekomen dat hij zijn bedrijf niet wil missen op dit moment. Anton wil doorboeren. Deze ontwikkeling heeft ons gedwongen naar de best mogelijke oplossing te zoeken en uiteindelijk hebben we begin september overeenstemming bereikt over een oplossing die voor beide partijen niet ideaal, maar wel acceptabel is. Dat voorstel willen we nu ter stemming aan onze leden voorleggen.

Dat voorstel houdt kort en goed in dat Land van Ons nu 1/3 van de grond van het bedrijf koopt tegen de oorspronkelijk overeengekomen m2 prijs van €7,50. Dit is een los perceel aan de overzijde van de weg. Op dit perceel staat een woning, die van de vorige overeenkomst geen deel uitmaakte. In deze nieuwe overeenkomst wordt deze nu wel meegenomen. De woning is eigendom van een broer van Anton Remij en deze is bereid de woning aan ons tegen de getaxeerde prijs te verkopen. De woning geeft ons de mogelijkheid een jonge boer te huisvesten, die op het perceel aan de slag kan.

De oplossing betekent dat Anton weliswaar 1/3 van zijn grond kwijtraakt, maar wel, zonder randvoorwaarden van Land van Ons, door kan gaan met zijn melkveebedrijf. In de nieuwe overeenkomst is verder afgesproken dat Land van Ons een eerste recht van koop heeft op het moment dat Anton stopt. Omdat we hier verder geen druk op willen uitoefenen mag hij dat moment zelf bepalen. Daarna wordt het bedrijf aan Land van Ons aangeboden tegen de dan geldende taxatieprijs.

Beoordeling door bestuur

Het mag duidelijk zijn dat we over dit compromis minder opgetogen zijn dan over de oorspronkelijke overeenkomst. Toch leggen we dit met een positief advies voor aan de leden:

Op MijnGrond staat nog aanvullende informatie over dit perceel. Heb je vragen? Mail je vragen uiterlijk 25 september naar percelen@landvanons.nl. De antwoorden worden in een document op Mijn Grond opgenomen. Daar kun je ook je stem uitbrengen. Stemmen kan tot uiterlijk vrijdag 8 oktober.