Opening PolderLab

Oud Ade, 9 september 2021 – Vandaag werd het PolderLab Vrouwe Venne geopend, dat melkveeboeren moet helpen in hun zoektocht naar rendabele en duurzame landbouw. Zie onder!

 In de polder gaat het grondwaterpeil omhoog om de CO2-uitstoot door verbrandend veen een halt toe te roepen. Duizenden Nederlanders legden samen miljoenen euro’s in om een uniek en tien jaar lang doorlopend onderzoek mogelijk te maken en het boerenbedrijf op veen een reëel perspectief te bieden. In de polder die burgercoöperatie Land van Ons kocht, gesteund door de regio Holland Rijnland, gaat de Leidse Universiteit onderzoeken welke teelten en methoden toekomstbestendig zijn.

De meer dan 14.000 deelnemers van burgercoöperatie Land van Ons willen niet langer wachten tot een volgende ramp ze zogenaamd ‘overvalt’. Ze willen niet weer een jaarlijkse CO2-uitstoot uit veen die groter is dan die van twee miljoen auto’s. Zij slaan de handen ineen en gaan zelf op zoek naar antwoorden. In de Vrouwe Vennepolder gaan boeren, burgers en wetenschappers samenwerken in een heel praktisch onderzoek gericht op impact.
Ze worden daarin gesteund door regionale gemeenten op veengrond, verenigd in de regio Holland Rijnland. Wetenschappelijk onderzoek door de Leidse Universiteit naar nieuwe teelten op drassig weiland in een zure omgeving, meting van biodiversiteit met revolutionaire methoden door de Hogeschool Leiden, burgerwetenschappers voor identificatie en tellingen van allerlei flora en fauna. Een universum aan activiteiten en inspanningen, allemaal voor verbetering van bodem en soortenrijkdom, en een brede verkenning van omschakeling naar bestendige agrarische activiteit in het veenweidegebied.

Met een ceremoniële onthulling in het polderweiland openden Land van Ons voorzitter Franke Remerie, Annetje Ottow, voorzitter van het College van Bestuur van de Universiteit Leiden, en burgemeester Henri Lenferink, voorzitter van de 13 gemeenten in de regio Holland Rijnland, ’s werelds grootste onderzoek op veenweide: het PolderLab Vrouwe Venne

Feiten:
– 9% van Nederland is veengrond.
– de jaarlijkse CO2-uitstoot veen is even groot als 2 miljoen auto’s.
– de jaarlijkse CO2-uitstoot van veen in Europa is even groot als die in heel België.

“We moeten met alle hens aan dek om het EU doel van 25% biologische landbouw in 2030 te halen. Als alle Nederlandse burgers een paar vierkante meters landbouwgrond kopen, zorgen wij ervoor dat daar de bodem wordt verbeterd, de planten en dieren weer terugkomen en de boeren er biologisch kunnen landbouwen. Dan kan het snel gaan!” Aldus Land van Ons-voorzitter Franke Remerie.

Zie ook Maak kennis met Het PolderLab Vrouwe Venne.

Luister ook naar deze podcast!

Deel de post:
Facebook
LinkedIn
Twitter
Pinterest
WhatsApp

Gerelateerde berichten