Land van Ons wil 29 ha grond kopen bij Brummen

oktober 2021

De Marke Empe-Tonden is een kleinschalig, landelijk gebied in het hart van de steden­driehoek Apeldoorn, Deventer, Zutphen. De Marke is een overgangsgebied tussen het Veluwemassief en de IJsselvallei en ligt in het noorden van de gemeente Brummen. Het is nog een kleinschalig verkaveld gebied met een behoorlijke landschappelijke kwaliteit, al voeren ook hier de maisvelden de boventoon.

Enkele maanden terug is hier een melkveebedrijf te koop gekomen met een kleine 40 ha grond. Naast ons had een nieuw initiatief (Lenteland) belangstelling. Lenteland is opgericht door impact-investeerder Wouter Veer, met de ambitie om regeneratieve gemeenschapsboerderijen te ontwikkelen. Hij bracht een stamvermogen in de stichting, waarmee de eerste boerderijen opgestart kunnen worden. Na de start van een boerderij wordt deze deels geherfinancierd door omwonenden die mede-eigenaar van het bedrijf worden.
Wouter Veer had met name belangstelling voor de opstallen en een beperkt stuk grond. Wij hadden eigenlijk alleen belangstelling voor de grond. Omdat onze ideeën in elkaars verlengde liggen hebben we in het geval van deze boerderij de handen ineen geslagen en zijn we samen het gesprek aangegaan met de verkopers. En dat resulteerde in een afspraak waar alle 3 partijen tevreden over waren.

Voor de 29 ha gaat het om een totale investering van ruim €1.8 miljoen. De percelen 195, 196 en 197 kunnen eventueel ook nog later worden gekocht, maar omdat de middelen nu beschikbaar zijn is het voorstel die ha’s er nu meteen bij te betrekken. Zo ontstaan er 2 aantrekkelijke blokken: 1 blok (het noordelijke van 14 ha) met weidegrond en het zuidelijke blok (15 ha) met akkerbouwwaardige grond.
Links van het zuidelijke blok ligt nog een blok dat nu nog eigendom is van de provincie. Op korte termijn willen we daarover met de provincie in overleg, zodat we weten of er wellicht combinaties te maken zijn. Waar we aan zitten te denken is om er één landschappelijk aantrekkelijk gebied van te maken met strokenteelt. Gewaskeuze in samenspraak met omliggende boeren, die willen extensiveren of diversifiëren.
Totdat we de gesprekken met de provincie hebben gevoerd, willen we nog geen verdere keuzes maken ten aanzien van een pachtende boer. Een samenvoeging met de toekomstige exploitatie van Lenteland ligt nu niet voor de hand. Een daar startende boer zal voorlopig zijn of haar handen vol hebben met de ha’s die hij of zij aankoopt. Wij denken dat het de structuur van het gebied ten goed komt als we nu eerst aansluiting zoeken met een boer binnen het gebied die zich verder wil ontwikkelen. Er zijn overigens ook anderen die interesse hebben. Maar nogmaals: we kaarten eerst het traject met de provincie af.
Op MijnGrond is meer informatie te vinden, waaronder wat foto’s en de bekende ruimtelijke analyse.
Deelnemers worden uitgenodigd vragen te stellen. De vragenperiode sluit 10 november. Alle vragen en antwoorden komen bij de perceelinformatie op MijnGrond te staan. Er kan vanaf 17 oktober tot 20 november gestemd worden.

Verdeling Empe-Brummen:


Deel de post:
Facebook
LinkedIn
Twitter
Pinterest
WhatsApp

Gerelateerde berichten