Zaadbank Vrouwe Vennepolder

De huidige plantensamenstelling in de Vrouwe Vennepolder is erg soortenarm en wijkt ver af van een veenweide plantensamenstelling.
In februari tot halverwege juni 2021 is er daarom o.a. onderzoek gedaan naar een bekende ecosysteemherstelmethode: de zaadbanken (ondergrondse zaadreservoirs van het land) in de eerste tien cm laag van de bagger uit de sloot en de aarde van de slootkanten.
Wanneer men in veenweidelandschappen, waar ook landbouw wordt bedreven, meer dier- en plantensoorten wil terugkrijgen, is het belangrijk om bij de planten in de sloten en op de slootkanten te beginnen. Planten vormen tenslotte de basis van de voedselketen. Bovendien bepaalt de plantensamenstelling in het begin van het herstel de soortensamenstelling in de toekomst.
Maar bevatten de zaadbanken in de grond en bagger van de Vrouwe Vennepolder wel genoeg – en vooral de juiste – soorten om te helpen met het terugbrengen van veenweidesoorten en de soortenrijkdom?

Image

Om de soortensamenstelling van de zaden te bepalen, zijn van verschillende plekken langs de slootkanten aarde en bagger uit de sloot verzameld in potten. Vervolgens hebben de zaden acht weken gekregen om te ontkiemen en te groeien. Aan het eind van deze groeiperiode zijn de opgekomen zaden geïdentificeerd.
De soortensamenstelling is vergeleken met die van de huidige vegetatie en er is gekeken of er zaden van veenweide soorten in de zaadbank zitten. Uiteindelijk bleek dat de zaadbank vier dominante (geen typische veenweide-) soorten had: gestreepte witbol, engels raaigras, paardenbloemen en varkensgras. De zaadbank had daarnaast, in zijn geheel, ook haast geen typische veenweidesoorten en verschilde nauwelijks van de huidige vegetatie. Ze kan dus helaas niet worden gebruikt voor herstel van soortenrijkdom en ook niet om typische veenweideplanten te (her)introduceren in de polder. Verder onderzoek naar herstelmethodes voor de Vrouwe Vennepolder en haar gedegradeerde veenweide ecosystemen is dus belangrijk.

Leiden University
Centrum voor Milieuwetenschappen (CML)
BSc research project; Restoration of Species Rich Ditch Banks in Agricultural Peat Meadows

Stuur voor meer informatie over dit project, een bericht naar:
Fabienne Bos fabienneaimeebos@gmail.com, of
Laura van Duijn lauravanduijn@ziggo.nl.

Uitgelichte foto: Laura van Duijn.
Vogelvluchtfoto Oud Ade: Kevin en Marvin Groen

Deel de post:
Facebook
LinkedIn
Twitter
Pinterest
WhatsApp

Gerelateerde berichten