Handen uit de mouwen op de Holtesch

De Krant van Midden-Drenthe publiceerde 4 april 2021 een mooi ingezonden stuk van Betteke Kranz.

Op 31 maart j.l. was het precies een jaar geleden dat de Holtesch in Hooghalen van eigenaar verwisselde. De Holtesch werd het eerste perceel dat burgercoöperatie Land Van Ons aankocht met de bedoeling om de biodiversiteit op deze prachtige plek te bevorderen. Dat wil zeggen dat straks meer insecten, reptielen, vogels en zoogdieren er een schuilplaats en voedsel kunnen vinden dan nu het geval is.

Het bodemleven zal weer rijker worden en de grond zal straks gebruikt worden om biologische gewassen op te verbouwen. Het initiatief van het Land van Ons is geweldig aangeslagen en de coöperatie heeft het afgelopen jaar een groei doorgemaakt van enkele honderden naar meer dan 12000 leden. Er zijn intussen ook diverse andere percelen elders in het land aangekocht.

Voor het team vrijwilligers die het werk rondom de Holtesch verrichten is het een bewogen jaar geweest, er is veel werk verzet. Er is bodemonderzoek verricht en de procedure om een SKAL certificatie te verkrijgen werd in gang gezet. De grond moet daarvoor twee jaar op een biologische manier bewerkt worden voordat de opbrengst ervan biologisch genoemd mag worden. De es, die eerder als paardenwei in gebruik was, werd in juni 2020 met boekweit ingezaaid. Dit gewas heeft weinig bemesting nodig, de beworteling zorgt voor een goede bodemstructuur, het bloeit overvloedig en het levert veel nectar voor insecten. Tijdens de bloeiperiode in juli en augustus zijn voor de bestuiving door imkerij de Oase 15 bijenkasten geplaatst. Met resultaat: in de tweede helft van augustus kon een flinke hoeveelheid boekweitzaad geoogst worden. Tegelijkertijd is er een onderzoek naar de aanwezigheid van wilde bijen en andere bestuivers gedaan dat gecoördineerd werd door Wageningen University & Research.

Na de boekweitoogst werd begin september wintertarwe gezaaid als groenbemester en Staatsbosbeheer leverde een hoeveelheid maaigras uit de hooilanden van de Elperstroom. Samen met de wintertarwe werd dit maaigras deze lente ondergewerkt als voeding voor het bodemleven en om de structuur van de bodem te verbeteren.

Op de strook gemeentegrond naast de es werd vorige maand, in overleg met de gemeente, een houtwal geplant, mede mogelijk gemaakt door Gebiedsfonds Drentsche Aa. Vrijwilligers van het Land van Ons plantten in totaal 225 struiken kardinaalsmuts, sleedoorn, wegedoorn, hondsroos, Gelderse roos en trosvlier. Allemaal autochtone soorten en van Nederlandse biologische herkomst. Deze houtwal zal te zijner tijd een mooie bijdrage leveren aan het bevorderen van de biodiversiteit op de Holtesch. Daar profiteren niet alleen dieren van maar het komt uiteindelijk ook onszelf ten goede. En tot slot, de boekweitproducten van de Holtesch zijn via landvanons.nl te bestellen. Het betreft hele gepelde boekweit, boekweitmeel, pannekoekenmeel, boekweitcrackers en boekweithoning.

Deel de post:
Facebook
LinkedIn
Twitter
Pinterest
WhatsApp

Gerelateerde berichten