Gezocht: bioloog-ecoloog Empe

Image

mei 2023

Ook bij Zutphen werkt Land van Ons aan de biodiversiteit. Eind 2021 kochten we bij het dorpje twee percelen: 13 hectare akkerland en 15 hectare grasland. Samen met onze gewaardeerde pachters leggen we nu houtsingels aan, een keverbank en we zorgen voor kruidenrijke randen.

Land van Ons werkt met percelenteams. Die teams zorgen ervoor dat de percelen die we kopen veranderen in een boerenland vol leven. Omdat de organisatie en uitvoering van het landschapsbeheer meer tijd vraagt dan eerder voorzien, is het perceelteam in Empe op zoek naar een:

bioloog-ecoloog Empe

(amateurniveau, gemiddeld circa 6 uur per week)

Als bioloog-ecoloog neem je het voortouw bij het maken van beleidsmatige keuzes om de biodiversiteit te vergroten en je stuur je vrijwilligers aan rond de monitoring van biodiversiteit. Je hoeft geen professionele bioloog/ecoloog te zijn, ook als je door zelfstudie voldoende kennis hebt, ben je welkom.

De bioloog-ecoloog heeft als belangrijkste taken:
• aansturen van de vrijwilligers voor de monitoring van biodiversiteit.
• het opstellen en actualiseren van het beheerplan voor de percelen.
• regelmatige afstemming met de actiecoördinator voor aanleg en onderhoud.
• structureel contact onderhouden met onze pachters en incidenteel inhoudelijk contact met
het waterschap, de provincie, gemeenten en netwerken van natuurinclusieve boeren.

De volgende competenties en kennis komen van pas:
• kennis van de natuur, waarbij kennis van natuurinclusieve landbouw een pré is.
• sterk in schriftelijke communicatie, ervaring met het schrijven van beleidsteksten.
• motiverend, sensitief en helder in persoonlijke gesprekken met vrijwilligers en anderen.
• verbindend: in staat om bruggen te bouwen naar boeren en andere landschapsbeheerders.

Het gaat om een vrijwilligersfunctie. We schatten in dat gemiddeld 6 uur per week nodig is voor deze rol, de ene week meer dan de andere, en flexibel in te vullen. Lidmaatschap van Land van Ons is vereist.

Wat we bieden
Deze rol biedt jou de kans om bij te dragen aan de biodiversiteit en aan vernieuwing van de landbouw in Nederland. Er zijn volop kansen om je kennis over landbouw en de natuur te verdiepen. Ook word je deel van een mooi netwerk: lokaal is er een gedreven perceelteam en er zijn nog meer vrijwilligers. Ook kun je meedoen in een nationaal netwerk, waaronder topbiologen. Al deze vrijwilligers hebben besloten om niet langer passief te zijn, ze dragen via Land van Ons bij aan een boerenland vol leven.

Heb je interesse?
Herken je jezelf in dit profiel en heb je interesse? Stuur dan een mail naar empe@landvanons.nl onder vermelding van ‘Vacature bioloog-ecoloog Empe’. Er is op aanvraag een document met meer informatie beschikbaar en we spreken je graag telefonisch als je vragen hebt. Neem gerust contact op.