Nieuwe pachters bij Empe markeren start ontwikkeling

Herstel van landschap en biodiversiteit met hulp van vrijwilligers

Op zondag 27 februari 2022 zijn in Empe de overeenkomsten ondertekend tussen coöperatie Land van Ons en twee nieuwe pachters. Biologische boer Hans Nieuwenburg gaat er onder meer veldbonen verbouwen en Jerseykoeien laten grazen. Marin van Sprang en Rob le Rutte gaan zeldzame appels kweken in een hoogstamboomgaard. Op het perceel komt er ook veel ruimte voor de natuur, er worden struiken en bomen aangeplant.

Franke Remerie is voorzitter van Land van Ons. Het doel van deze coöperatie is om in heel Nederland het landschap gevarieerder en natuurinclusiever te maken. Met hulp van ruim 18.000 particulieren koopt de coöperatie boerenland en verpacht dat vervolgens aan boeren die bewust met de natuur en het landschap willen omgaan: ‘Bij ons geen grote velden vol maïs en Engels raaigras. Samen met de pachters en mensen uit de buurt werken we aan herstel van biodiversiteit en aan een mooi, gevarieerd landschap’, aldus Remerie.

Het roer om

Die nieuwe pachter, Hans Nieuwenburg, is opgegroeid op een boerderij. Tot 2015 was hij actief in de logistiek rond voedsel. In dat jaar gooide hij het roer om en is hij biologische boer geworden. Samen met zijn vrouw runt hij in Spankeren een boerderij en boerderijwinkel. Nieuwenburg: ‘We zijn een familiebedrijf, mijn kinderen en schoonouders helpen mee. Hier in Empe willen we veldbonen voor de koeien verbouwen en op termijn lupine voor het maken van lupinebrood.’

Getipt

Bewoners uit het gebied rond Empe hadden coöperatie Land van Ons getipt om dit boerenland aan te kopen. In 2021 zijn de percelen gekocht en nu zijn de pachtovereenkomsten gesloten. Daarmee gaat de doorontwikkeling van dit boerenland beginnen. Komende tijd bepalen de pachters in samenspraak met vrijwilligers hoe het land wordt ingericht, waar bosschages een plek krijgen en hoe het grasland kruidenrijk gemaakt kan worden.

Vrijwilligersteam

Afgelopen periode zijn veel voorbereidingen in gang gezet door kwartiermaker Henk Verschoor. Verschoor, die zelf vrijwilliger is: ‘We zijn nu bezig met het samenstellen van een team vrijwilligers dat rond dit perceel actief wordt. Zij helpen bijvoorbeeld bij het aanplanten van bomen en struiken en onderzoeken hoe het nu staat met de regenwormen, de vogels en bestuivers zoals bijen. Zo kan in de loop van de jaren gekeken worden of de biodiversiteit verbetert. Dat is een kwestie van lange adem.’

V.l.n.r: Franke Remerie, Hans Nieuwenburg, Marin van Sprang en Rob le Rutte.

Hierboven schudt Franke Remerie, voorzitter van Land van Ons, de hand van Hans Nieuwenburg. Rechts daarvan staan Marin van Sprang en Rob le Rutte. De foto is genomen op het nieuwe perceel bij Empe.

Over Land van Ons

Land van Ons is een landelijke burgercoöperatie die landbouwgrond koopt om de biodiversiteit en het landschap te herstellen. Met de inleg van inmiddels meer dan 18.000 deelnemers is al ruim 160 hectare grond aangekocht. Samen met boeren geeft men weer ruimte aan insecten, vogels, kruiden en andere dieren. Iedereen kan meedoen, voor € 20 wordt men voor twee jaar lid van de coöperatie en kan men ook grond kopen. Land van Ons wordt gerund door vrijwilligers, alle ingelegde gelden komen ten goede aan de groei van de grond én biodiversiteit.

Deel de post:
Facebook
LinkedIn
Twitter
Pinterest
WhatsApp

Gerelateerde berichten