Het belang van biodiversiteit

Als mensen worden wij in leven gehouden door ongeveer 2.000 verschillende soorten levende micro-organismen die in en op ons lichaam ‘wonen en werken. 24 uur per dag, ons hele leven lang.
Die complexe samenwerking zit in al het leven op aarde. Rond 100 miljoen soorten, die in tienduizenden samenlevingsverbanden (ecosystemen) onze biodiversiteit vormen. 99 % is voor ons niet met het blote oog zichtbaar, maar daarom niet minder belangrijk.

De mens is 1 van die 100 miljoen. En we vinden onszelf dan wel verheven boven al het andere leven, we zijn er ook met elkaar voor verantwoordelijk dat we de vitaliteit van al die ecosystemen in sneltreinvaart aan het ondergraven zijn. Met als consequentie dat systemen uit elkaar vallen, doordat we cruciale soorten uitgemoord hebben. Omdat we gaan voor snel geldelijk gewin of omdat we de consequenties van ons handelen letterlijk niet zien of begrijpen. Of pas na jaren, want bijvoorbeeld het bestrijdingsmiddel DDT, dat al in 1973 verboden werd, wordt nog steeds in grond- en watermonsters gevonden.

Hecht je aan de vitaliteit van je eigen leven en dat van toekomstige generaties? Dan is een gezonde biodiversiteit ook jouw verantwoordelijkheid.

Meer lezen over biodiversiteit? Zie hier.

Ik doe mee!