Land van Ons en biologisch

 

Biologisch of gangbaar, daarmee onderscheiden we grofweg de werk- en productiewijze van (voedsel)producten. Waarbij biologisch niet meer zo alternatief is, maar nog steeds wel een buitenbeentje. Land van Ons is ook een buitenbeentje, maar zijn we ook biologisch?

De winkelketen Ekoplaza geeft een beschrijving van het begrip biologisch:

‘Bij biologische boeren en telers staat de wisselwerking tussen natuur en de teelt van gewassen centraal. Biologische akkerbouwers hanteren de bodem als uitgangspunt, bewegen mee met de natuur en ondersteunen natuurlijke processen. Bij de teelt van biologische gewassen worden geen chemische bestrijdingsmiddelen en kunstmest gebruikt, wat resulteert in minder druk op de natuur. Een gezonde, vruchtbare bodem is het allerbelangrijkst voor een biologische teler omdat die gezonde producten oplevert. De teler kiest voor gewassen die passen bij de natuurlijke omstandigheden van het bedrijf. Zogeheten “gewasrotatie” zorgt dat zware en lichte teelten elkaar afwisselen zodat de bodem niet te zwaar belast raakt en ziektekiemen geen kans krijgen zich te vestigen in de bodem. Waar mogelijk helpt de teler de natuur een handje door gebruik te maken van nestgelegenheid en houtwallen in te zetten voor vogels en andere nuttige dieren. Deze dieren eten schadelijke insecten op die anders de gewassen zouden opeten. Met als bijkomend voordeel dat de natuur hier ook nog eens gezonder en aantrekkelijker van wordt.’

Tot zover de verklaring van ‘biologisch’ door supermarktketen Ekoplaza.

Bovenstaande uitgangspunten voor ‘biologisch’ komen vrijwel overeen met de manier van werken op de percelen van Land van Ons. Maar daarmee zijn de gewassen en hun producten nog niet biologisch, want dat blijkt een beschermde kwalificatie, een keurmerk.

‘Het Europees biologisch keurmerk is er op uit om landbouw en voedselproductie op alle aspecten van mens, dier en milieu in balans te brengen. Door te kiezen voor biologisch, hoef je dus niet te kiezen voor één van deze facetten, maar doe je het op al deze fronten goed. Kiezen voor biologisch is een lekkere en makkelijke manier om dagelijks het positieve verschil te maken’, betoogt Bionext.

Europees biologisch keurmerk

De EU heeft de meetbare uitgangspunten van de biologische landbouw in wetgeving vastgelegd en die worden in Nederland door Skal Biocontrole gecontroleerd. Elk bedrijf dat biologische producten wil produceren, verwerken, verpakken, importeren, verhandelen of opslaan moet hiervoor gecertificeerd zijn.

Logo Europees Biologisch keurmerk

De enige uitzondering hierop zijn winkels die verpakte producten rechtstreeks aan de consument verkopen. Land van Ons heeft de intentie om alle percelen aan te melden bij Skal, om deze bio-certificering te verkrijgen. Maar omdat we steeds nieuwe percelen aankopen, vaak van intensieve boeren, houden we altijd een heel aantal hectares die (nog) niet gecertificeerd zijn maar waarop wel biologisch wordt geteeld.

Aanvullend op het Europees biologisch keurmerk zijn er nog EKO en Demeter, waarbij de boer en producten nog een aantal stappen verder gaan op het gebied van biodiversiteit, dierenwelzijn, bodemkwaliteit, landschap en andere aspecten.

Biologische ketensamenwerking

Bionext is de ketenorganisatie voor biologische landbouw en voeding en verbindt de keten van boer tot consument. Bionext gaat er van uit dat biologisch een oplossing is voor veel van de maatschappelijke uitdagingen die wij op het moment tegenkomen zoals biodiversiteit, gezondheid en klimaatverandering. Daarom bevordert zij de samenwerking met de biologische ondernemers (boeren, telers, handel en speciaalzaken) te bevordering van een steeds duurzamere landbouw. Bionext wordt hierin gedragen door drie (beroeps)verenigingen: Biohuis voor de boeren & telers, BioNederland voor de handel & verwerking en de Biowinkelvereniging voor de biologische speciaalzaken.

Logo Bionext

Is Land van Ons nu wel of niet biologisch?

Land van Ons heeft de intentie om alle percelen aan te melden bij Skal, om deze bio-certificering te verkrijgen. Maar omdat we steeds nieuwe percelen aankopen, vaak van intensieve boeren, houden we altijd een heel aantal hectares die (nog) niet gecertificeerd zijn maar waarop wel biologisch wordt geteeld.

Land van Ons werkt met ingrediënten die hoofdzakelijk uit Nederland komen en werkt alleen met in Nederland gevestigde verwerkers of ambachtelijke producenten. Op die manier proberen we aan nagenoeg 100% Nederlands product te maken, met recht een korte keten.

Van sommige teelten zijn geen biologische verwerkers te vinden in Nederland. Huttentutolie is daar een voorbeeld van. Als we deze olie dus gebruiken in bijvoorbeeld Granola, mogen we deze niet biologisch noemen.

Land van Ons kiest er op dit moment voor om geen biologisch keurmerk op de verpakkingen te zetten. Voor een heel aantal producten zou dit prima kunnen maar voor enkele niet. Al onze teelten en oogsten worden volledig biologisch geteeld. Zo veel als mogelijk kopen we ingrediënten die onze boeren niet telen in bij biologische boeren. Waar dit niet kan, zijn we daar transparant over.

Land van Ons staat voor meer biodiversiteit op de Nederlandse akkers, geen bestrijdingsmiddelen, geen kunstmest en zo min mogelijk impact op de wereld om ons heen. De producten van Land van Ons stralen dit uit.

Deel de post:
Facebook
LinkedIn
Twitter
Pinterest
WhatsApp

Gerelateerde berichten