Aankoop perceel Kruiningen

Het is zover. We hebben overeenstemming over de aankoop van ons eerste perceel in de provincie Zeeland. En deze aankoop is bijzonder, omdat we niet alleen met ons eigen perceel aan de slag gaan, maar af hebben gesproken dat we hele bedrijf van 141 ha gaan aanpakken.

De Grote Verleiding
In Kruiningen zit al enige generaties het akkerbouwbedrijf De Grote Verleiding van de familie van Hootegem. Alex, Anneke en zoon Emiel hebben in 1999 de stap naar biologisch gemaakt en sinds 2009 zijn ze biologisch-dynamisch gecertificeerd. Het bedrijf heeft een omvang van 141 ha. In het teeltprogramma zitten o.a. pompoenen, aardappels, sperziebonen, wortels, uien, suikermais en granen.
De Grote Verleiding is daarmee een van de grootste BD-akkerbouwers van Nederland. Sinds 2005 hebben ze een eigen webwinkel en een klantenbestand van enkele duizenden klanten uit de regio.

Biodiversiteit
Qua gezond bodembeheer hoef je Alex niks meer te leren. Maar in onze gesprekken kwam naar voren dat op het vlak van biodiversiteit hij eigenlijk niks speciaals doet. En die wens heeft hij wel. De aankoop van een van de percelen van Alex (volgende jaar een tweede perceel) is dan ook de eerste stap, want uiteindelijk willen we dus alle 141 gaan aanpakken. Ambitieus, maar het hoeft ook niet meteen morgen al klaar te zijn.

Afzet producten
Maar we willen meer samen gaan doen. Niet alleen is het plan dat we die 141 ha op de schop gaan nemen, we gaan ook in gezamenlijkheid kijken of we de verwerking en afzet van de producten die Alex nu al teelt en de producten die op andere percelen van Land van Ons worden geteeld beter kunnen vermarkten.

Stikstof belangrijk, maar biodiversiteit is urgenter
Als we naar alle discussies over de landbouw in de media luisteren, dan gaat het vrijwel alleen over reductie van stikstof.
Als we kijken hoe moeizaam die discussies lopen, dan is de verwachting dat de hele aanpak wederom vertraging gaat oplopen.
Vandaar dat we voor de zomer een drietal pragmatische oplossingen hebben aangedragen, die veel sneller resultaat gaan opleveren. Om het goede voorbeeld te geven gaan we de maatregel die we autonoom kunnen oppakken, nu praktiseren in het Zeeuwse. Het gaat hier om de maatregel dat elke grondeigenaar in Nederland tenminste 10% van z’n areaal moet inrichten met landschapselementen (watergangen tussen percelen mogen daarin worden meegeteld, mits ze ook ecologisch worden beheerd).
Kijken we naar de omvang van Alex’ percelen, dan gaat het bij hem om ruim 14 ha. Dat zal dan ook tenminste het aantal hectares zijn dat Land van Ons aankoopt. We gaan samen kijken welke impact die maatregelen hebben op zijn bedrijfsvoering, zonder uit het oog te verliezen dat er ook geboerd moet worden.
Een apart punt is de BD-status van de grond. Die zegt natuurlijk iets over bodemgezondheid. Het zou dus kunnen zijn dat de 10% landschapselementen voor een deel niks toevoegen. We gaan het zien en ervaren.

Najaar
Deze winter willen we al starten met de verdere planvorming. Onderdeel van de uitwerking zal de aankoop van de Kadijk zijn tussen de Schelde en de provinciale weg. Dit dijklichaam is nu niet toegankelijk voor voetgangers en heeft veel mogelijkheden op het vlak van biodiversiteit dan wat nu zichtbaar is.

Deel de post:
Facebook
LinkedIn
Twitter
Pinterest
WhatsApp

Gerelateerde berichten