Werkbezoek aan een van de mogelijke aankopen

Op 2 januari bezochten prof. dr. Frank Berendse (zie foto), emeritus hoogleraar plantenecologie en natuurbeheer (en een van de eerste leden van Land van Ons) en ondergetekende, een van de percelen die in aanmerking komt voor aankoop door Land van Ons. Het ligt midden in de Randstad in het veenweidegebied. Op de lijst voor onze mogelijke eerste aankoop, staan in totaal 25 percelen. Afgelopen vrijdag hebben we de lijst teruggebracht tot een 7-tal percelen, die we de aankomende 2 weken nog langs de meetlat gaan leggen. Afhankelijk van de uitkomsten gaan we die 7 of een selectie daaruit, voorleggen aan onze leden. Zij gaan met elkaar uiteindelijk, via een digitale stemming, uitmaken wat onze eerste aankoop gaat worden.

Franke Remerie, bestuur

NB We hebben natuurlijk ook naar vogels gekeken. Meest bizarre waarneming: 2 overvliegende halsbandparkieten.