Land van Ons… wat is dat?

Land van Ons is een coöperatie die bestaat sinds november 2019. Deelname kost € 40,00 voor 2 jaar, dit is inclusief 1 m2 grond per jaar. Na 2 jaar heb je dus al 2 m2! Zo kan iedereen mede-eigenaar van Land van Ons worden: zie hier.
Meer dan 21.000 geïnteresseerden zijn al voorgegaan en het aantal leden blijft groeien.

Zo heeft Land van Ons nu (eind 2022) dertien percelen in gebruik, verspreid door Nederland. De organisatie wil uiteindelijk eigenaar worden van vijftien procent van de Nederlandse landbouwgrond. Daar zijn de leden dus eigenaar van en samen bepalen zij het beleid.

Wat wil Land van Ons?

Land van Ons wil dat de biodiversiteit op zijn percelen toeneemt. Dat houdt o.a. in dat duurzame landbouw voorop staat. Er worden hagen aangeplant, het gebruik van kunstmest en chemische bestrijdingsmiddelen wordt afgeschaft, de grond wordt niet dichtgereden met zware machines en vogels en insecten zullen een plek vinden. Zie verder hier.

Wat is er speciaal aan dit perceel in Oud Ade?

Dit perceel is aangewezen om diverse onderzoeken te doen; het zogenaamde Polderlab. Op deze 33 hectare wordt bijvoorbeeld geëxperimenteerd met verschillende soorten teelt, een andere wijze van begrazen (strookbegrazing), voedselbos en waterlandbouw in de sloten etc. Door verschillende typen landbouw zal niet alleen de biodiversiteit toenemen, maar zal gezond voedsel worden geproduceerd dat de toekomstige boer een goed inkomen geeft.

Zijn er nog meer onderzoeken?

De Universiteit van Leiden en de Hoge School van Leiden doen wetenschappelijk onderzoek. Ook andere universiteiten en instituten zullen hier in de toekomst aan de slag gaan. Dat moet leiden naar een toekomstbestendige, biodiverse landbouw. Zo wordt gekeken naar veranderingen van de grond wanneer die van de oude wijze van landbouw naar de beoogde nieuwe transformeert. De gezamenlijke gemeenten uit de regio, verenigd in Holland Rijnland, hebben een forse som geld vrijgemaakt om dit grote en intensieve onderzoek te stimuleren. De 33 hectare is door de leden van Land van Ons gekocht. Daar is géén gemeenschapsgeld voor gebruikt.

En is dat alles wat er hier gebeurt?

Nee, dat is niet alles. De waterstand zal op dit perceel deels worden verhoogd. Het Groene Hart, het (veen)gebied tussen Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Utrecht verzilt namelijk langzamerhand; dat wordt zoute kwel genoemd. Dat komt doordat er zoet water uit de polder wordt gepompt, de grond steeds lager komt te liggen en meer zeewater het land binnendringt. De afgelopen 1000 jaar is door die ontwatering al meer dan 4 tot 6 meter van de grond hier in deze Vrouwe Vennepolder ingeklonken en vergaan. Het gevolg is dat het land steeds zouter dreigt te worden en de landbouw van nu niet meer mogelijk is. Door het waterpeil te verhogen voorkom je dat de veengrond verder inklinkt en kan de druk van het zoete water de zoute kwel tegengaan. Daar wordt hier in Oud Ade mee begonnen.

Het Polderlab van Land van Ons is dus een kraamkamer waar kennis wordt verzameld om in de toekomst verantwoord te kunnen boeren met voldoende opbrengst om van te bestaan. Land van Ons geeft hiermee dit mooie groene gebied een toekomst met een grote diversiteit en een gezonde bodem dankzij de aangesloten burgers… Steunt u het ook?