Dit jaar heb ik voor de Vlinderstichting en het Kenniscentrum EIS de monitoring gedaan van vlinders en hommels op het perceel in Lettele.

Hiervoor is een route uitgezet over de randen van het weiland en over het midden langs de greppel, verdeeld over een aantal trajecten.

De route.

Ik heb voor de randen gekozen vanwege de koeien die er in een aantal periodes staan en die wil ik niet verstoren. De route werd tussen 1 april en eind september wordt éénmaal per week gelopen.

Langs die randen staan meer planten die aantrekkelijk zijn voor vlinders en andere insecten. Op het middengedeelte van het weiland wordt gegraasd, waardoor daar alleen in het voorjaar planten in bloei komen.

De randen horen wel bij het perceel, dus is het toch waardevol om daar te inventariseren.

Een rand.

Het was goed waar te nemen dat van een aantal plantensoorten de bloemen zeer aantrekkelijk zijn voor vlinders en hommels: smeerwortel, dovenetel, klaver, bramen. Vanzelfsprekend zijn bloemen van andere plantensoorten aantrekkelijk voor andere insecten, maar ik keek uitsluitend naar vlinders en hommels.

Dit was het eerste waarnemingsjaar, dus valt er nog niets te zeggen over trends of het effect van de wijze van beheer. Wat opvalt is dat er na de koeien niet veel vlinders en hommels zitten. Zodra dan die randen weer in bloei komen zijn er ook weer meer insecten. In onderstaande grafiek is de standaard juli-dip te zien.

Grafiek met juli-dip.

Dat is het moment waarop de eerste vlinders doodgaan en de volgende generatie nog niet is verpopt tot vlinder.

Elise van de Veen

Soort

2021

Dagvlindersatalanta12
bont zandoogje3
bruin zandoogje8
citroenvlinder7
dagpauwoog13
distelvlinder3
groot dikkopje7
klein geaderd witje8
klein koolwitje74
kleine vos2
kleine vuurvlinder3
koevinkje43
oranjetipje1
Dagactieve nachtvlindersgamma-uil9
Hommelsaardhommel112
akkerhommel212
boomhommel2
steenhommel6
weidehommel22