Veenvoedselboer gezocht!

Image

oktober 2021

Kom jij het nieuwe landbouwsysteem van de toekomst vormgeven en beheren?

Op ca. 32 ha bij Oud Ade realiseert Land van Ons een zeer ambitieus ‘voedselsysteem van de toekomst’, midden in het veenweidegebied. Dit 10-jarig project wordt onder andere samen met de Universiteit Leiden en een groep toekomstboeren georganiseerd. Er komen drie nieuwe landbouwvormen op veen: natte teelt, meerjarigen op ruggen en een veentuinderij.
Natte teelt zal hoofdzakelijk lisdodde betreffen in combinatie met de veenbes (cranberry), maar we staat zeker open voor verdergaande experimenten.
Meerjarigen op verhoogde ruggen, gecombineerd met teelt in het veen maakt het mogelijk een grote diversiteit aan gewassen te telen, waaronder kenmerkend voor veen zoals veenbes (cranberry), blauwe bes en gagel, gecombineerd met soorten die ook in voedselbossen te vinden zijn: zwarte en rode bes, framboos, hazelaar, rabarber en vlier. Door de aanleg van ruggen, 20 à 30 cm boven het maaiveld, zal er een gradiënt van laag naar hoog zijn. Het idee is dat dit langzaam evolueert richting een hoogproductief, koolstof vastleggend landbouwsysteem, zowel op de hoge ruggen als in de veenlaagtes.
De veentuinderij zal een CSA (Community Supported Agriculture) gaan worden waar betrokkenheid van de omgeving voorop staat. Regelmatige afname van producten en inbreng van de consument zijn essentieel.
We beginnen op 1-2 ha per landbouwvorm, en breiden de komende jaren verder uit.

Voor dit project zoeken we enthousiaste beheerders/exploitanten, toekomstboeren.
We vragen je om vanaf de planningsfase betrokken te zijn, met de intentie om voor de volledige looptijd van het project van 10 jaar betrokken te zijn. Langer is uiteraard mogelijk wanneer ook jij tevreden bent.

Er is financiering beschikbaar voor graafwerkzaamheden, aanplant en om jou de eerste paar jaren, in overleg, te ondersteunen. Hiernaast er staat er een enthousiaste groep vrijwilligers klaar, maar we kunnen pas van start als we dit samen met jou van de grond kunnen tillen.
Samenwerking tussen de ondernemers van de drie landbouwvormen is essentieel. Het is ook voorstelbaar dat één ondernemer meer dan één landbouwvorm wil exploiteren.
Als jij het idee hebt dat dit iets is voor jou dan horen we dat heel graag! Stuur voor 15 november een tekst van om en nabij 400 woorden met een motivatie en een korte uiteenzetting van je plan naar oudade@landvanons.nl.
Uit de inzendingen maken we een shortlist, waarna we drie tot vijf kandidaten uit zullen nodigen om hun plan toe te komen lichten. Als je vragen hebt kun je ook een e-mail naar dat adres sturen of bellen met Louis van der Meché, perceelcoordinator Land van Ons (06 53818600).
Voor meer recente info over project, zie

Polderlab Vrouw Venne van start
Opening Polderlab en
Vroege vogels de polder in.

 

Schematische impressie van ‘ruggen’ en ‘laagtes’ met terrassen met een diversiteit aan gewassen. Bron: MSc-thesis Ceriel Lucker.