Team Zakelijk Beheer zoekt lid en teamleider

Land van Ons is een coöperatie die met de inleg van leden vierkante meters grond koopt in heel het land. De gekochte percelen worden vervolgens verpacht aan een pachter die het land inricht en gebruikt met ruimte voor al het andere leven, vaak biologisch.

Het team Zakelijk Beheer
Wij zorgen ervoor dat er pachtovereenkomsten worden afgesloten, bewaard en up-to-date gehouden en waar nodig worden gedeeld of geregistreerd bij externe instanties.

Een belangrijke taak van het team is ook om contact te onderhouden met de pachter en met de lokale perceelteams. Verder maakt het team afspraken met de pachters over teelten in opdracht van Land van Ons. Voor de toekomst bestaat het plan om het uitvoerende werk rond de pachtcontracten te beleggen bij een rentmeesterkantoor. Het team richt zich dan meer op het ontwikkelen van het pachtbeleid met bij Land van Ons passende voorwaarden en prijzen.

Het team Zakelijk Beheer komt ongeveer één keer per maand bij elkaar (fysiek of per MS-Teams). De teamleden werken autonoom aan verschillende taken. Het is onze verwachting dat met deelname aan het team Zakelijk Beheer ongeveer 16 uur per maand gemoeid is.

Wie zoeken wij
Team Zakelijk Beheer is op zoek naar een vrijwilliger-lid die wil meewerken in het team. Ook is Team Zakelijk Beheer op zoek naar een teamleider. Deze bewaakt het prioriteren van onze taken, het in de gaten houden van de ‘grote lijnen’ en het team op koers en aan de afspraken houden.
Kandidaten hebben bij voorkeur ervaring met pacht of kennis van rentmeesterschap.

Land van Ons
Wij zijn een jonge organisatie, waarvan de structuren nog in ontwikkeling zijn. Dat betekent ruimte voor eigen inbreng. Je krijgt de mogelijkheid mee te bouwen aan een organisatie die het positieve verschil wil maken in het ingewikkelde landbouwdossier.
Land van Ons wordt gerund door vrijwilligers.

Wil jij je inzetten voor een biodiverser Nederland en meewerken in ons team Zakelijk Beheer?
Stuur dan een reactie naar vacatures@landvanons.nl.

Deel de post:
Facebook
LinkedIn
Twitter
Pinterest
WhatsApp

Gerelateerde berichten