Gezocht: nieuwe leden Team Biodiversiteit en Beheer

Team Biodiversiteit en Beheer van Land van Ons is op zoek naar nieuwe leden om het team te versterken. Door toename van het aantal verworven percelen en door verloop in het team kunnen we nieuwe, enthousiaste en pro-actieve leden goed gebruiken, met name in de regio’s Noord-Limburg, Noord-Brabant, Zeeland of Zuid-Holland Zuid, Overijssel.

Wil je meedoen en heb je interesse in biodiversiteit of beheer van percelen neem dan contact met ons op. Ervaring of interesse in voedselbossen/agroforestry, dierenwelzijn of beleid buitengebied strekken tot aanbeveling, kennis over deze thema’s willen we graag in het team versterken.

TBB ondersteunt de lokale percelenteams en het bestuur met advies over de inrichting en het beheer van aangekochte percelen, van grasland, groenteteelt tot akkers en voedselbos, met als doel de biodiversiteit te verhogen. Wij doen dat op verschillende manieren.

  1. Ieder lid uit ons team is – na inwerken en ondersteund door een ervaren collega – aanspreekpunt voor een of meerdere percelen bij haar/hem in de buurt. Zij/hij helpt het perceelteam met kennis en middelen voor beheerplan en biodiversiteitsmonitoring.
  2. We maken protocollen en bewaken de voortgang van de monitoring van de biodiversiteit op onze percelen; wij meten de resultaten van Land van Ons’ inspanningen.
  3. Wij bewaken de opzet van de beheerplannen en ondersteuning de invulling, die per perceel enorm kan verschillen.
  4. Jaarlijks analyseren en aggregeren we de biodiversiteitsdata die van de percelen ontvangen en rapporteren daarover naar de deelnemers van de coöperatie.
  5. We maken kennisdocumenten op basis van vragen die bij ons team binnenkomen, over ecologisch slootonderhoud, plaatsing van bijenkasten, jacht en plaagorganismen of keuze van voedingsgewassen. Deze kennisdocumenten vormen onderdeel van de adviezen aan de perceelteams & pachters van Land van Ons

Ons team vergadert digitaal één keer in de drie weken, op woensdagen van 19:30-21:00, maximaal anderhalf uur. Daarnaast spreken we een paar keer per jaar op locatie af om kennis te maken met lokale perceelteams. Het is leuk, gezellig, leerzaam en dankbaar werk. Deelname aan ons team is vrijwillig. Je kunt er – als je wil – veel tijd in kwijt.

Land van Ons werkt zoveel mogelijk met vrijwilligers. Wij willen het geld dat onze deelnemers inleggen namelijk gebruiken voor de aankoop van grond en de verbetering van de biodiversiteit.

Wij zijn een jonge organisatie, waarvan de structuren nog in ontwikkeling zijn. Dat betekent ruimte voor eigen inbreng. Je krijgt de mogelijkheid mee te bouwen aan een organisatie die de biodiversiteit herstelt op onze landbouwgronden.

Meer weten? Bel of mail dan met Raoul Clarijs (06-36310231) of Matty P. Berg (06-12530372)

Solliciteren: stuur je aanmelding – liefst met een beknopt CV – naar vacatures@landvanons.nl.

Deel de post:
Facebook
LinkedIn
Twitter
Pinterest
WhatsApp

Gerelateerde berichten