Gezocht: bestuurders voor Coöperatie Land van Ons

Leid Land van Ons in Groene Banen!

We zoeken mensen die met de huidige bestuursleden als team de kar willen trekken en de verschillende rollen – waaronder die van voorzitter en penningmeester – in willen vullen.

Land van Ons

Burgercoöperatie Land van Ons heeft als missie een omslag te bereiken in de landbouw in Nederland door samen grond te kopen en de biodiversiteit en het landschap te herstellen. Land van Ons is in een paar jaar tijd uitgegroeid tot een club met een paar honderd vrijwilligers, ca. 25.000 leden en 300 hectare grond in meer dan 15 percelen.

Land van Ons wordt geleid door een bestuur en heeft een aantal landelijk werkende teams op het gebied van biodiversiteit, ruimtelijke analyse, percelenaankoop, zakelijk beheer, korte keten (verkoop producten), marketing en communicatie, HR, ICT, administratie en financiën. Op ieder perceel van Land van Ons is een perceelteam actief dat samen met de boer plannen ontwikkelt en uitvoert om de biodiversiteit te bevorderen en het herstel te monitoren.

Wat zoeken we?

Ons staat een gedreven team voor ogen dat bestaat uit een mix van ‘zittende en nieuwe’ bestuursleden, die onderling de portefeuilles opnieuw verdelen, op basis van interesse, ervaring en expertise.

We zoeken kandidaten voor de rollen van voorzitter, secretaris, penningmeester en aandachtsgebieden, al dan niet met elkaar gecombineerd. Denk hierbij aan de financiële gezondheid van LvO, de interne organisatie, communicatie en marketing, en alles wat verband houdt met de aankoop en het beheer van percelen met het doel de biodiversiteit op onze grond (en liefst de rest van Nederland) zoveel mogelijk te bevorderen. Als ‘portefeuillehouder’ van een aandachtsveld werk je nauw samen met de betreffende teams.

Wie zoeken we?

  • Enthousiaste, inspirerende teamspelers met een groen hart.
  • Mensen met een eigen inbreng die samen een mooie mix van eigenschappen, ervaring en achtergronden hebben. Idealisten, activisten en realisten. Ondernemende en op beheer gerichte types. Creatievelingen, outside-the-box-denkers en doeners.
  • Relevante expertise/ervaring op één van de volgende terreinen: bestuurlijk, financieel, ecologisch, agrarisch, juridisch, (bedrijfs-)economisch, marketing, communicatie, HR en ICT.
  • Voor het voorzitterschap zoeken we iemand die zowel intern als naar buiten een inspirerend en verbindend boegbeeld kan zijn.

Wat bieden wij

Een inspirerende omgeving, een unieke en zeer boeiende ervaring in een domein dat volop in de belangstelling staat, nieuwe netwerken, een kans om echt iets betekenisvols te doen, en de mogelijkheid om concrete resultaten neer te zetten. We verwachten dat het tijdbeslag ongeveer 1 à 2 dagen per week zal zijn.

Procedure

Je kunt tot en met 14 november een CV met motivatie sturen naar vacatures@landvanons.nl.

De selectiecommissie zal de sollicitaties beoordelen, gesprekken voeren en een advies geven aan het bestuur. Het bestuur zal op basis hiervan op korte termijn een voordracht ter stemming voorleggen aan de leden van Land van Ons, die het besluit nemen tot benoeming.

Kandidaten wordt gevraagd 17, 18, 24 en 25 november beschikbaar te houden voor selectiegesprekken en kennismaking met elkaar als nieuw team.

Voor vragen over inhoud en procedure kun je terecht bij André Beerten op vrijwilligers@landvanons.nl of 06 12727238.

Deel de post:
Facebook
LinkedIn
Twitter
Pinterest
WhatsApp

Gerelateerde berichten