Vacature lid team Opstellen ruimtelijke analyses

Image

juli 2022

Land van Ons werkt zoveel mogelijk met vrijwilligers. Wij willen het geld dat onze deelnemers inleggen vooral gebruiken voor de aankoop van grond en de verbetering van de biodiversiteit.

Voor de versterking van het landelijke team Opstellen ruimtelijke analyses zoeken we een vrijwilliger,

Het landelijke team ‘Opstellen ruimtelijke analyses’ heeft de volgende taken:

• het opstellen van ruimtelijke analyses van mogelijk door Land van Ons aan te kopen percelen
• adviseren van/meedenken met het team Selectie en Aankoop Percelen over de mogelijkheden en risico’s op potentieel aan te kopen percelen
• zo nodig actualiseren van uitgebrachte analyses.

Wij zoeken een vrijwilliger die zowel in teamverband als zelfstandig kan werken en die:

• affiniteit heeft met het doel van Land van Ons
• kennis heeft van planologie, RO-wetgeving en relevante omgevingsaspecten
• goed kan rapporteren
• goed om kan omgaan met vertrouwelijke zaken
• een proactieve instelling heeft
• bij voorkeur ervaring heeft in een vergelijkbare rol.

Tijdsinvestering:

• verwachte tijdbesteding is enkele dagdelen in de maand (ca. 4-8 uur)

Wij bieden

Wij zijn een jonge organisatie en nog volop in ontwikkeling. Deelname aan het team ‘Ruimtelijke Analyses’ biedt ruimte voor eigen inbreng. Je werkt concreet mee aan het vorm geven van de doelstellingen van Land van Ons.

Procedure:

Informatie kun je inwinnen bij de coördinator van het team, Just Verhoeven.

Een sollicitatiecommissie voert (online) gesprekken met de kandidaten.

Je reactie kun je voor 20 juli mailen aan vrijwilligers@landvanons.nl.