Vacature lid team Selectie en Aankoop percelen

Image

juli 2022

Vacature lid team Selectie en Aankoop percelen

Land van Ons werkt zoveel mogelijk met vrijwilligers. Wij willen het geld dat onze deelnemers inleggen vooral gebruiken voor de aankoop van grond en de verbetering van de biodiversiteit.

Voor de versterking van het landelijke team Selectie en Aankoop Percelen zoeken we een vrijwilliger.

Opgave team Aankoop en Selectie Percelen

Het landelijk perceelteam zorgt voor de selectie en aankoop van percelen en zorgt voor de overdracht van het team Beheer en Ontwikkeling en het lokale perceelteam.

Takenpakket lid team Selectie en Aankoop Percelen:

• het verkennen van te koop aangeboden percelen en het uitbrengen van advies.
• het in overleg met betrokkenen, c.q. na onderhandelen met de verkoper, komen tot een aankoopvoorstel.
• het begeleiden van het aankoopproces binnen Land van Ons.
• na aankoop, als kwartiermaker, zorgen voor overdracht van het perceel naar het team Beheer en Ontwikkeling, het samen met de het team Vrijwilligers op gang helpen van een lokaal percelenteam en zo nodig afsluiten van een pachtovereenkomst.
• deelnemen aan de maandelijkse vergaderingen van het team in Driebergen.

Wij vragen een vrijwilliger die zowel in teamverband als zelfstandig kan werken en

• affiniteit heeft met het doel en plan van Land van Ons
• goed om kan gaan met belangentegenstellingen en vertrouwelijke zaken
• met plezier het gesprek aangaat met boeren en buitenlui
• die niet bang is op mensen af te stappen of zelfs met hen te onderhandelen
• bij voorkeur ‘beneden de grote rivieren’ woont
• bij voorkeur kennis heeft op het gebied van landbouw en aankoop/pacht van grond.

Tijdsinvestering:
• Je hebt 1 à 2 dagen per week beschikbaar en bent flexibel qua dag en tijd.

Wij bieden

Wij zijn een jonge organisatie en nog volop in ontwikkeling. Deelname aan het landelijke selectie en aankoop Perceelteam biedt ruimte voor eigen inbreng. Je werkt concreet mee aan het vorm geven van de doelstellingen van Land van Ons.

NB. Vrouwelijke kandidaten worden met nadruk uitgenodigd te reageren.

Procedure:
Je gaat vooral samenwerken met de voorzitter van het team en de beheerder van de mailbox van het team Selectie en Aankoop Percelen (SAP). Nadere informatie over de vacature is beschikbaar bij de voorzitter van het team, Bas van Goor, en bij de beheerder van de mailbox, Bindert Kloosterman.

Een sollicitatiecommissie voert (online) gesprekken met de kandidaten.

Je reactie kun je voor 20 juli mailen aan vrijwilligers@landvanons.nl