Aanschaf: maart 2020.

Beheerder: …

Grootte: 4,3 ha.

Provincie: Friesland.

Kaart: t.z.t.

Aard: weideland.

Teelt: t.z.t..

Bijzonderheden:

In 2020 mikt LvO erop om aanwezig te zijn in zoveel mogelijk regio’s, met de beschikbare middelen die we hebben. Friesland heeft van oudsher een groot areaal aan agrarische grond. Juist in deze regio is de weidevogelstand door een complex aan factoren fors achteruit gegaan. Er lopen op dit vlak gelukkig al veel initiatieven, maar er zullen ook nog grote stappen moeten worden gezet.

Het gebied bij Triemen biedt in die zin kansen. Door de nabijheid van de EHS (Ecologische HoofdStructuur), waar SBB (StaatsBosBeheer) veel grond in bezit heeft, gebeuren er al goede dingen. Het perceeltje dat wij nu op het oog hebben is daar een voorbeeld van. Maar de stap voor succes is broos, omdat het lange termijnsucces afhankelijk is van subsidies en de aanwezigheid van een boer of beheerder die een hart heeft voor biodiversiteit en landschap.

Door de aankoop zijn we wel in staat het lange termijnsucces te waarborgen en een eerste positie te verwerven in het Friese. Kanttekening is dat de ruim 4 ha beperkt van omvang is. Vandaar dat we ook in de directe nabijheid interesse hebben getoond voor een groter perceel dat al langere tijd door de erven van een boer in de verkoop is gedaan.

Beeld: t.z.t.