Koop je eigen grond

Het viel mij de afgelopen maanden op dat er soms dag na dag slechte berichten voorbij komen in de media over de stand van de natuur. We kennen allemaal de voorbeelden. Is het echt een jaar geleden dat ik mij erover verbaasde dat er steeds meer jonge mensen zijn die het nieuws (in z’n geheel) niet meer volgen omdat het hen somber maakt en ze een gevoel hebben dat ze machteloos zijn? Als je zoals wij politiek actief zijn of werken voor een politieke partij dan is dat slecht voor te stellen. Wij zijn toch een soort newsjunks.

Inmiddels betrap ik mij er zelf soms ook op dat ik nieuws over het milieu niet meer zo tot mij door wil laten dringen omdat ik er verdrietig van word en ik achterblijf met een gevoel van machteloosheid. Zolang de mensheid uit is op eigen gewin, genot en hebzucht gaat de vernietiging van onze planeet in hoog tempo door. Wat dat betreft is de coronacrisis op dit moment ook een wake-up call. Nu kan vliegen even niet meer zo gemakkelijk en zijn we oprecht onthutst dat bijna alles in Azië wordt geproduceerd.

Begin dit jaar trof ik op twitter een bericht aan over het initiatief van ‘Land van ons’. Een recent opgerichte coöperatie waarbij iedereen die een klein bedrag inlegt om lid te worden, grond kan aankopen. Het doel is om bestaande landbouwgrond te verwerven en dit vervolgens op een andere manier te beheren waardoor de biodiversiteit weer kan toenemen. Het gaat niet in de eerste plaats om rendement in de gebruikelijke zin van het woord. De leden willen samen zorgen dat er financiële ruimte is om landbouwgrond anders te beheren. Afscheid nemen van bepaalde meststoffen, waterstanden verhogen, gronden niet voor eind mei maaien etc. De vereniging draait (tot nu toe) op vrijwilligers die tevens deskundig zijn. Voor de aangekochte gronden worden boeren in dienst genomen die een gegarandeerd en fatsoenlijk salaris ontvangen.

‘Land van ons’ is een initiatief waarbij iedere burger in volle rechten mee kan beslissen over hoe we met onze landbouwgrond om gaan. Hierbij maakt het geen verschil of je voor €10.000 of voor €20 inlegt. Ieder lid heeft evenveel invloed in de coöperatie. Inmiddels is ‘Land van ons’ een bijzonder snel groeiend landbouwcollectief. Sinds half maart heeft het ledental zich verdubbeld en inmiddels zijn er meer dan 5000 leden. Voor €10 per jaar kun je mee doen. Daarnaast kun je grond per m2 inkopen dat op jouw naam blijft staan.
Naast dit initiatief met een coöperatie-opzet zijn er ook andere initiatieven in Nederland opgericht. Ik noem de Herenboeren. Ook hier is sprake van burgers die gezamenlijk geld inleggen en een of meerdere boeren in dienst nemen via een coöperatie of stichtingsmodel. Ook hier is er geen bank nodig en is geen afhankelijkheid van subsidies. Er wordt duurzaam en kwalitatief goed voedsel geproduceerd. Dit wordt afgenomen door de leden zelf voor geringe bedragen.

Burgers nemen in deze voorbeelden het heft in handen op een positieve manier. Boeren kunnen hierbij aansluiten en zich los maken van de internationale systemen die hen in een wurggreep van o.a. banken houdt. De natuur vaart er wel bij en er ontstaat weer meer diversiteit in grote (dieren)rassen, planten en insecten. Tenslotte zijn we als mensen afhankelijk van de grond waarop wij leven. Dit geeft ons als christenen ook een prachtige kans om ons rentmeesterschap weer een nieuwe invulling te geven.

Door zelf verantwoordelijkheid te nemen voor een klein stukje aarde merk ik dat mijn gemoed zich herstelt. Dit is wat ik kan doen.
Tjitske Kuiper – de Haan