Stemmen over aankoop boerderij bij Nijmegen: na de zomer

Image

In overleg met de verkopende partij wordt de stemming binnen Land van Ons over de aankoop van de boerderij bij Nijmegen over de zomer heen getild. Toen het bestuur in april de aankoop aankondigende gingen we er vanuit dat een beslistermijn voor medio juli mogelijk zou moeten zijn. In die tussenliggende periode zouden we 2 zaken verder uitwerken, die belangrijk zijn voor de goede besluitvorming:

Ten aanzien van het eerste punt is voldoende voortgang geboekt. Deelnemers in Land van Ons hebben tot nu toe voor ruim €2.6 miljoen via langer lopende overeenkomsten toegezegd. Daarnaast zijn er nog een aantal lopende gesprekken, zodat de verwachting is dat we de doelstelling van €3 miljoen makkelijk gaan halen.

Op het tweede punt is nog de nodige onduidelijkheid. Er is met diverse belanghebbenden gesproken (gemeente, provincie, lokale energie coöperatie, VNC), maar in dit dossier zouden we nog een extra slag willen maken. Insteek daarbij is dat het doodzonde is dat deze goede landbouwgrond alleen maar wordt dichtgelegd met zonnepanelen, waarbij er eigenlijk ook prima combinaties te maken zijn met agrarisch gebruik. Dit zogenaamde dubbelgebruik zou goed kunnen aansluiten bij de natuur-inclusieve landbouw, die wij voor ons zien voor boerderij Nieuw Zeeland.

Door voor deze discussie nu wat meer tijd te nemen, kunnen we na de zomer met een beter advies komen richting onze leden. Die extra tijd gaan we ook gebruiken voor verdere uitwerking van de rol van de stoppende (en verkopende) boer. Het is een onderwerp waar makkelijk miscommunicatie over kan ontstaan. Door ook voor dit onderwerp extra tijd te nemen, voorkomen we in een later stadium onnodige misverstanden.

Tot slot: het is niet de bedoeling de datum van de geplande overdracht naar achteren te schuiven.