Rapport Remkes

Image

oktober 2022

Op 5 oktober werd het langverwachte rapport gepresenteerd van Johan Remkes over wat in de wandelgangen de ‘stikstofcrisis’ is gaan heten. Zie hier.

Onze eerste reactie is gepubliceerd op de sociale media en luidt aldus:

Land van Ons is blij met de integrale benadering die #Remkes kiest in zijn advies over de #stikstofcrisis. We kunnen snelle meters maken door op alle Nederlandse landbouwpercelen biodiversiteitsmaatregelen te nemen. Dat zien wij dagelijks op onze percelen. #aandeslag

De landbouwtransitie is niet alleen een zaak van de agrarische sector. Burgercollectieven als LvO zijn de ideale bruggenbouwer tussen stad en platteland en tussen boer en burger.