Naturalis zoekt promotie-onderzoeker voor Polderlab Vrouwe Venne

Image

maart 2023

Naturalis zoekt een promotieonderzoeker voor ons Polderlab Vrouwe Venne, Oud Ade: wat verbetert de biodiversiteit? Soortenrijkdom kun je meten door insecten, andere ongewervelde dieren en micro-organismen te tellen in bodem en water. Daarnaast brengen nieuwe moleculaire technologie├źn als DNA-barcodering, metabarcodering en eDNA nieuwe onderzoeks- en monitoring mogelijkheden voor dit doel.

De promovendus gaat onderzoeken hoe biodiversiteit reageert op interventies van boeren, waterschappen en andere boerenlandbewerkers in het Zuid-Hollandse veenweidegebied. Verhoging van het waterpeil, vergroting van het gebied met kruidenrijk grasland, verandering van sloten en greppelbeheer zijn daar voorbeelden van. Verandering van biodiversiteit is naar verwachting het eerst te constateren in bodem en water, en daarna in vegetatie. Vervolgens worden daar de gevolgen voor plant- en insectenpopulaties zichtbaar.

Wie gaat de verbeteringen in biodiversiteit meten?! Begeleiding door Naturalis en Centrum voor Milieukunde van de Leidse Universiteit. Reageren voor 19 maart hier.