Gezocht: leden perceelteam Wassenaar

Image

juli 2022

Het perceelteam
Land van Ons werkt in teams. We hebben teams voor selectie en aankoop van percelen, voor beheer en ontwikkeling, voor PR & communicatie, ICT, administratie en HR. Maar vooral hebben we teams die ervoor zorgen dat de percelen die we kopen veranderen in boerenland vol leven.

Het perceelteam zorgt voor:
• uitwerken van het beheer- en ontwikkelplan in samenwerking met het landelijke team beheer- en ontwikkeling;
• uitvoeren van benodigde werkzaamheden ter ondersteuning van de pachter/beheerder van het perceel;
• bevorderen en bewaken dat het beheer- en ontwikkelplan wordt uitgevoerd;
• organiseren van benodigde lokale capaciteit en deskundigheid voor het perceel;
• mede bewaken dat het beheer leidt tot toename van de biodiversiteit op het perceel en in het landschap;
• als ambassadeurs voor Land van Ons de bekendheid en betrokkenheid vergroten in de regio rond het perceel;
• samenwerken als team van Land van Ons.

Een perceelteam bestaat uit tenminste 3 leden – met 3 rollen – die in goede samenwerking en harmonie de doelen van Land van Ons realiseren.

Coördinator
Dit doet de coördinator:
• taakverdeling van het perceelteam bewaken en zorgen voor harmonieuze samenwerking;
• contact onderhouden met de pachter/beheerder van het perceel, het landelijke beheer- en ontwikkelteam, de vrijwilligers-coördinator en het bestuur van Land van Ons;
• controle uitoefenen op gemaakte afspraken, vastgelegd in een (beheer) overeenkomst;
• eerste aanspreekpunt in externe contacten met de omgeving van perceel (lokaal en klein-regionaal) waaronder natuur- en boerenorganisaties, gemeenten en bedrijven;
• actief met de teamleden met marketing/PR-communicatie en fotografie de lokale betrokkenheid genereren bij wat Land van Ons doet op het perceel en de resultaten (media, lokale acties, werving deelnemers);
• een jaarlijkse evaluatie van het beheerplan en de voortgang van de realisatie en hierover rapporteren naar team percelen beheer en herstel.

Wij denken dat de volgende persoonskenmerken van pas komen:
• bedachtzaamheid en beleid in de omgang;
• betrouwbaarheid en openheid naar alle opvattingen;
• mensenmens, proces- en systeemdenker;
• ervaren in leiding geven aan een team;
• affiniteit/ervaring met (circulaire) landbouw, duurzaamheid, bodem & natuur.

Omgevingsmanager (optie)
Leggen en onderhouden van contacten met de omgeving van perceel (lokaal en klein-regionaal), waaronder natuur- en boerenorganisaties, gemeenten en bedrijven en onze partners, in goede samenwerking met de perceelcoördinator.

Communicator
Ben jij proactief en wil je het perceel op de kaart zetten in de regio? Schrijf je makkelijk? Dit doe je:
• de communicatie met omwonenden en de vele regionale natuurorganisaties en onze plaatselijke partners opzetten;
• bekendheid realiseren voor Land van Ons en het perceel bij bewoners van de regio;
• identificeren en benutten van publiciteitskansen rond het perceel;
• productie van korte redactionele en beeldbijdragen van/over het perceel en de ontwikkelingen voor social media, Landscoop en regionale media;
• collegiaal samenwerken in het perceelteam met de coördinator en de ‘verbeelder’.

Wij denken dat de volgende persoonskenmerken van pas komen:
• tekstgevoeligheid in de Nederlandse taal;
• basale computervaardigheden;
• ervaring met social media;
• nieuwsgierigheid;
• pro-activiteit & zelfstandigheid.

Verbeelder
‘Een beeld zegt meer dan duizend woorden’ is het gezegde. Bij Land van Ons is dat extra waar, want leg biodiversiteit maar eens uit in woorden, of een aantrekkelijk landschap. Dat lukt niet of nauwelijks, beelden blijken onmisbaar, nog eens versterkt door de tijd waarin wij leven: de strijd om de aandacht wordt gestreden met beelden. Dus kunnen we de volgende taken noemen:
• zorgen voor beeldmateriaal van en rond het perceel dat gebruikt kan worden voor uitingen in de media, op onze website, op perceelborden, posters en andere uitingen van LvO;
• de ontwikkeling van het perceel in beelden vangen, onder en boven de grond en landschappelijk;
• gebeurtenissen op en rond het perceel vastleggen voor gebruik bij media-uitingen;
• contact onderhouden met de beeldcollega’s van LvO over de LvO-beeldtaal.

Allemaal vrijwilligers

Wij werken zoveel mogelijk met vrijwilligers. Wij willen het geld dat onze deelnemers inleggen namelijk gebruiken voor de aankoop van grond en de verbetering van de biodiversiteit.
Van onze vrijwilligers verwachten wij een positieve grondhouding, betrouwbaarheid bij inzet voor Land van Ons en openheid in communicatie en samenwerking.
Wij vragen alle actieve vrijwilligers een overeenkomst te tekenen waarin een gedragscode is opgenomen. Deze biedt ook dekking onder onze schadeverzekering bij werkzaamheden voor LvO.

Wat heeft Land van Ons te bieden?

Wij zijn een jonge organisatie met grote ambitie en we zijn volop in ontwikkeling. Er is veel ruimte voor eigen inbreng om Land van Ons verder vorm te geven: je krijgt de mogelijkheid mee te bouwen aan een organisatie die het verschil wil maken. We zijn een vrijwilligersorganisatie, iedereen zet zich vrijwillig in. Land van Ons kent een bescheiden vergoeding voor momenten dat je je veel inzet.

Belangstelling? Stuur een bericht naar vrijwilligers @landvanons.nl.