Land van Ons werkt zoveel mogelijk met vrijwilligers. Wij willen het geld dat onze deelnemers inleggen hoofdzakelijk gebruiken voor de aankoop van grond en de verbetering van de biodiversiteit.
Voor de samenstelling van het landelijke Team Selectie en Aankoop Percelen zoeken we twee tot drie competente kandidaten, waarvan één het team gaat coördineren.

Het landelijke perceelteam heeft de volgende taken:
• Selectie en aankoop van percelen.
• Perceelverkenning en hier over rapporteren.
• Eerste aanspreekpunt voor externe contacten tijdens aankoopproces.
• Voeren van onderhandelingen.
• Voeren van gesprekken met boeren die mogelijk interesse hebben in beheer.
• Voorbereiden voorstel voor bestuur en deelnemers LvO over aankoop van een perceel.
• Coördinatie van eerste benodigde acties op het nieuwe perceel.
• Samenwerken als team, maandelijkse vergadering in Driebergen.

Wij vragen:
– Deelnemer zijn van Land van Ons;
– Landbouwkundige- en/of teelt deskundige kennis en ervaring is een pre;
• Goede contactuele eigenschappen en samenwerkingsbereid;
• Onderhandelingsvaardig;
• Proactieve instelling;
• Beschikbaarheid 1 tot 2 dagen per week.

Wij bieden
Wij zijn een jonge organisatie en nog volop in ontwikkeling. Deelname aan het landelijke Team Selectie en Aankoop Percelen biedt ruimte voor eigen inbreng. Je krijgt de mogelijkheid concreet uitvoering te geven aan de doelstellingen van Land van Ons. Zo maak je een positief verschil in het ingewikkelde landbouwdossier.

Procedure
Een sollicitatiecommissie voert (online) gesprekken met de kandidaten.

Je reactie graag binnen 10 dagen na publicatie van de vacature sturen naar
vrijwilligers@landvanons.nl.