Plan voor Communityfarm bij Nijmegen

Image

Op de ledenvergadering van 15 april heeft het bestuur een plan gepresenteerd om bij Nijmegen een boerderij met grond te kopen om die de aankomende jaren om te vormen tot een gemeenschapsboerderij. Wat nu nog een melkveebedrijf is, op 75 ha grond en met 125 melkkoeien, moet over enkele jaren een gemengd bedrijf zijn waar meerdere (parttime) boeren samenwerken.

Het plan wijkt af van het gebruikelijke model van 1 boer op een boerderij.

Bestuursvoorzitter Franke Remerie: ‘Het is voor jonge mensen in Nederland vrijwel onmogelijk geworden op een boerenbedrijf te wonen en te werken, of je ouders moeten al een boerderij hebben. Daar moet hoognodig verandering in komen. We hebben echt in Nederland een nieuwe lichting boeren en boerinnen nodig die zien dat het anders moet worden aangepakt. Ons landschap en onze biodiversiteit is al 50 jaar kind van de rekening van ons ongezonde landbouwbeleid. Daar plukken we nu met z’n allen de wrange vruchten van. Met een heel andere aanpak willen we daar een kentering in bewerkstelligen. We gaan dus meer uit van gemeenschapszin: met elkaar wonen en werken op een agrarisch bedrijf. Waar het zorgen voor een aantrekkelijk landschap en aandacht voor ontwikkeling en herstel van biodiversiteit gewoon gevonden wordt. En natuurlijk gewassen geteeld worden, die verkocht moeten worden.

Ik verwacht niet dat die jonge lichting er meteen een fulltime inkomen uit kan halen. Het is ook de vraag of we terug moeten naar dat oude model. Ik zie liever een groep samenwerkende boeren en boerinnen, die een deel van hun inkomen met een heel ander vak verdienen. Dat is alleen maar gezond. Het relativeert en voorkomt dat je alleen maar in je eigen bubbel zit.’

Boer Anton Remy, waar nu een koopovereenkomst mee is afgesloten, heeft geen opvolger. maar zou ook wel, verknocht als hij is aan zijn oude familieboerderij, nog een paar jaar op de boerderij door willen werken en er ook voorlopig willen wonen. In de afspraken die nu zijn gemaakt kan dat: Anton blijft nog 2 jaar zijn melkveebedrijf runnen en de 3 jaar daarna blijft hij als vrijwilliger betrokken. Franke Remerie: ‘een mooi oplossing voor beide partijen. Wij kunnen er ingroeien en Anton kan zo langzamerhand afbouwen.’

De aankomende 3 maanden gaat het bestuur van Land van Ons nog met vermogende particulieren in gesprek om mee te financieren in dit ambitieuze plan. Reden daarvoor is dat dit ambitieuze plan niet onze andere doelen in de weg moet staan.

Zonnepark?

Een andere verkenning heeft te maken met de plannen van gemeente en provincie om een grootschalig zonnepark te realiseren naast de percelen die Land van Ons nu wil aankopen. Franke Remerie: ‘duurzame energie is belangrijk, maar het zou jammer zijn als wij miljoenen investeren in verbetering van landschap en biodiversiteit en ernaast een grootschalig zonnepark komt, waar die landschapskwaliteit niet wordt doorgezet.’