Opinies leden over focus aankoopoverwegingen

Naar aanleiding van de oproep in de Landscoop van maart 2023 hebben we meer dan 150 reacties mogen ontvangen. Allereerst dank aan wie de moeite heeft genomen om te reageren!

Net als de materie zijn de reacties breed en divers. Daarom willen we een aantal reacties tonen die dit gemêleerde beeld vertalen:

Leidend zijn de kerndoelen landbouwtransitie/biodiversiteit.

Voor ons is het allerbelangrijkste dat landbouwgrond wordt onttrokken aan het intensieve beheer. Elke hectare is er één…

…dat de aankoop van natuurgebied niet voor de hand ligt. Daarvoor zijn genoeg andere organisaties, zoals de provinciale landschappen en natuurorganisaties.

houd het lekker bij (intensieve) landbouwgrond. Daar valt de meeste natuur- en milieuwinst te behalen.

…past beiden in de doelstelling van LvO: natuur met landbouwkundig gebruik en natuurinclusieve landbouw. Zeker, als we het dan ook nog over vormen hebben als voedselbos en agroforestry.

Het aankoopbeleid van percelen voor LvO dient daarom gericht te blijven op de transitie van gangbare landbouwgrond naar (onze eigen) landbouwgrond waarop op een duurzame, circulaire en biodiversiteit bevorderende manier gewassen worden geteeld en wordt gebruikt voor het houden van dieren op een niet-industriële manier.

…wil ik pleiten voor een niet-dogmatische praktische benadering die het meeste oplevert voor de biodiversiteit en voor de noodzakelijke landbouwtransitie.

De gemene delers zijn vooral:
De kerndoelen biodiversiteit en landbouwtransitie dienen voorop te staan. Aan het transformeren van intensieve landbouwgrond naar extensieve en natuurinclusieve grond wordt veel waarde gehecht. Aankoop van gronden die niet primair op landbouw zijn gericht: alleen als er veel biodiversiteitswinst is te behalen en er specifieke redenen/doelen zijn.
Al met al sluiten de huidige aankoopoverwegingen en aankopen goed aan bij de ingezonden reacties. Als Team Aankoop zullen we ons huidige inkoopbeleid dan ook voortzetten en zorgvuldig te werk gaan als andere aspecten ook de moeite waard zijn. Dat betekent dat onze focus gericht blijft op grond met landbouwkundig gebruik en dat we alleen natuurgrond-met-landbouwgebruik zullen kopen wanneer aannemelijk is dat we daarmee de biodiversiteit kunnen herstellen of achteruitgang voorkomen.
Nogmaals dank voor alle reacties en invalshoeken. Dat steunt en stuurt ons in de coöperatieve doelstellingen van alle leden.

Team Aankoop