Gespreksleidraad voor de LvO-ambassadeur

(Versie 4 – 22 april 2020 Land van Ons)

In gesprek

Probeer in te schatten voor welke argumenten je gesprekspartner het gevoeligst is: emotionele, rationele of morele. Die leveren je een beginpunt op voor je gesprek.

De emotie spreekt

De ratio spreekt

De natuur is van groot belang voor onze gezondheid

Onze samenleving kan niet zonder de natuur

Er is steeds minder natuur in Nederland

We kunnen best wel met wat minder (productieve) landbouw, toch?

Natuurinclusief beheer van landbouwgronden leidt tot een gezonder klimaat

Meer extensieve, natuurinclusieve en circulaire landbouw zorgt voor minder broeikasgassen en draagt zo bij aan een gezonder klimaat

Onze morele plicht spreekt

Hoe werkt LvO?

Verkorte weergave van ‘antwoorden op veelgestelde vragen’ (FAQ) op www.landvanons.nl: