← Terug naar overzicht

Nieuws

Gepubliceerd op 12 mei 2021

Land van Ons zoekt derde vrijwilligerscoördinator m/v

Image

Land van Ons werkt zoveel mogelijk met vrijwilligers. Wij willen het geld dat onze deelnemers inleggen namelijk gebruiken voor de aankoop van grond en de verbetering van de biodiversiteit.
Voor de coördinatie van de vrijwilligers en hun activiteiten zoeken we een 3e competente Land van Ons-vrijwilliger.

Deze zorgt voor:
• een optimale matching tussen vrijwilligersvraag en –aanbod
• het faciliteren van vrijwilligers en projectteams (zoals met het bijhouden van kerngegevens zoals personalia, kwaliteiten en interesses van vrijwilligers, lidmaatschap van vrijwilligers)
• deelname aan interne bijeenkomsten en/of afstemming met projectteams om zo behoefte en aanbod in beeld te krijgen die moeten bijdragen aan een optimale matching
• bewaken en uitvoeren van het vrijwilligersbeleid van Land van Ons.

Het takenpakket:
• matchen van vraag en aanbod: inventariseren van capaciteiten en interesses van potentiële vrijwilligers enerzijds en ophalen van behoefte aan vrijwilligers binnen Land van Ons anderzijds
• uitzetten van passende wervingsactiviteiten en vacatures via Mijn Grond
• contracteren en formeel beëindigen van de overeenkomsten (incl. verzekering en VOG)
• beheren van de database van vrijwilligers (nu ca. 350 personen)
• onderhouden van contacten met bestuur, perceel coördinatoren, projectteams en ander relevante personen binnen LvO
• zorgen voor een basisintroductie voor nieuwe vrijwilligers
• verstrekken van onkostenvergoedingen
• zorgen voor een eventuele instructie of scholing ten behoeve van de uitvoering van het vrijwilligerswerk
• periodiek organiseren van bijeenkomsten
• bemiddelen bij conflictsituaties
• jaarlijkse evaluatie en bijstellen van het vrijwilligersbeleid initiëren voor het bestuur.

Tijdsinvestering
• Je stelt ca. 16 uur per week beschikbaar en bent flexibel qua dag en tijd.

Functieeisen
• Je beschikt over goede communicatieve- en samenwerkingsvaardigheden.
• Je kunt goed omgaan met belangentegenstellingen en vertrouwelijke zaken.
• Je hebt over een groot probleemoplossend vermogen.
• Je bent handig met IT-hulpmiddelen.
• Je hebt – bij voorkeur – ervaring in een HR-rol in een andere vrijwilligersorganisatie.

Procedure
Je gaat samenwerken met de twee andere vrijwilligerscoördinatoren. Nadere informatie over de vacature: vrijwilligers@landvanons.nl, t.a.v. Petra Tjalma. Je reactie uiterlijk 30 mei 2021.

Wij bieden
Wij zijn een jonge organisatie en nog volop in ontwikkeling. Deelname aan een Perceelteam biedt ruimte voor eigen inbreng. Je krijgt de mogelijkheid concreet uitvoering te geven aan de doelstellingen van Land van Ons op een perceel samen met een team vrijwilligers. Zo maak je een positief verschil in het ingewikkelde landbouwdossier.