Land van Ons zoekt architect MS Teams en Sharepoint m/v

Image

Land van Ons zoekt een solution-architect met kennis en ervaring van Microsoft Teams & Sharepoint en ervaring met integratievraagstukken.

Wij zijn op dit moment bezig om het interne applicatielandschap verder vorm te geven en te bekijken welke rol Teams daarbinnen kan spelen. Land van Ons gebruikt ook een CRM (Archie) en een in opdracht ontwikkelde applicatie voor beheer van deelnemers en grondposities.

Gedacht wordt om Teams in te zetten voor het beheren van vrijwilligers en hun activiteiten, het smoelenboek, perceelbeheer, online aanmeldingen, delegeren van taken enzovoort.
Beeld van de werkzaamheden:
• positionering van Teams ten opzichte van andere applicaties
• onderzoeken van de mogelijkheden van Teams en Sharepoint
• mede opstellen van functionele eisen van Land van Ons
• analyseren van de optimale inzet van MS Teams
• adviseren over integratie met andere applicaties die Land van Ons gebruikt.

Werkbelasting
De rol vraagt inzet in overleg, maar niet meer dan enkele uren per week. Tijdens de beginperiode zal het tijdelijk een grotere inzet vragen, omdat de snelle groei van Land van Ons om oplossingen vraagt.
Wij vragen:
• ervaring met Microsoft-producten en diensten, met name met Teams en Sharepoint-toepassingen
• ervaring met advisering rond integratie- en informatievraagstukken
• affiniteit met de doelstellingen en werkwijze van Land van Ons, incl. deelnemerschap
• heldere communicatie, zowel schriftelijk als mondeling
• bereidheid je te verdiepen in de informatievraagstukken en -systemen die Land van Ons gebruikt
• de bereidheid de rol over een langere periode te vervullen.

Wij bieden
Wij zijn een jonge organisatie waarvan de structuren nog in ontwikkeling zijn. Dat betekent dat er de structuren niet in beton gegoten zijn. Je krijgt de mogelijkheid mee te bouwen aan een organisatie die het positieve verschil wil maken in het ingewikkelde landbouwdossier.

Reacties naar vrijwilligers@landvanons.nl ter attentie van André Beerten.