Kennisteam Land van Ons Beheer en Ontwikkeling van start

Image

Hoe komen we tot onderbouwde keuzes op onze percelen voor het ontwikkelen van biodiversiteit en het herstel en beheer van het landschap? En hoe kunnen we dat zo doen, dat de landgebruiker(s) er ook nog een duurzaam verdienmodel aan overhoudt? Voor het zoeken naar antwoorden op deze, en andere vragen, heeft Land van Ons het Kennisteam Beheer en Ontwikkeling (KBO) opgericht.

Het kennisteam heeft vier hoofdtaken. Dat is de advisering bij de aankoop van nieuwe percelen. Ook zullen we een leidraad opstellen ten behoeve van de ontwikkeling, beheer en het monitoren van aangekochte percelen. Daarnaast advisering over inhoudelijke keuzes, zoals alternatief landgebruik, of de toegepaste gewassen. Tot slot wordt er een kennisbank met relevante gegevens ter onderbouwing van adviezen opgezet.

De groep bestaat uit zes personen met zeer diverse achtergronden. Pina Dekker is zelfstandig adviseur in Landschap en Groen en omschrijft zichzelf als groene generalist. Klaas Steur heeft een lange loopbaan achter de rug in het internationale ontwikkelingswerk en hij houdt zich veel bezig met nieuwe, eerlijkere vormen van economie. Matty Berg is hoogleraar aan de Vrije Universiteit en Rijksuniversiteit Groningen en heeft zich specialiseert in bodemecologie en biodiversiteit. Howard Koster doet zijn Masteronderzoek bij Wageningen University en Research naar monitoring van de bodem. Hij wil graag zelf boer worden. Jeanne is gespecialiseerd in permacultuur en voedselbossen. Raoul Clarijs ten slotte studeerde Land- en Watermanagement en interesseert zich in het landschap.

Het team is net gestart en het enthousiasme om aan de slag te gaan is groot. Op de planning staat bijvoorbeeld een proef met het monitoren van de bodem op twee percelen. Ook zoeken we de komende tijd uit welke gewassen er (nog meer) interessant zijn voor herstel van biodiversiteit en ecosysteemprocessen. Ook bekijken we manieren om de deelnemers meer te betrekken bij de ontwikkeling, beheer en monitoring van de percelen. We zullen jullie via de Landscoop regelmatig op hoogte houden van onze activiteiten. Stuur ons gerust je vragen, opmerkingen en idee├źn.