← Terug naar overzicht

Landscoop

Gepubliceerd op 9 september 2021

Kascontrolecommissie (KCC)

Image

Om namens de deelnemers toezicht te houden op de financiële gang van zaken, is een KCC ingesteld voorshands met de volgende taken:

De KCC bestaat uit minimaal drie leden van Land van Ons met financiële/bestuurlijke achtergronden, voor een termijn van een jaar, tweemaal herbenoembaar. Benoeming en ontslag geschiedt door de Algemene Leden Vergadering.

Graag stellen wij de KCC beknopt aan je voor:

Image

Paul Arlman: heeft een achtergrond bij het Ministerie van Financiën en hij is in diverse organisaties in binnen- en buitenland actief geweest in zowel kas – als selectiecommissies.

Image

Maud van Vreedendaal: is in het dagelijks leven financieel controller en heeft een bijzondere belangstelling voor het midden- en kleinbedrijf en de juiste vertaling van gegevens naar informatie.

Image

Henk de Wert: is ruim 35 jaar actief geweest als registeraccountant in een middelgroot kantoor met een grote diversiteit aan klanten. Daarnaast heeft hij ruime ervaring als penningmeester bij diverse stichtingen.

Paul en Maud zijn al enige tijd actief in de KCC en Henk wordt nu voorgesteld als derde lid van de KCC. We prijzen ons gelukkig dat diverse goede kandidaten gereageerd hebben op onze oproep voor een nieuw lid van de KCC. Onze oprechte dank hiervoor!

Aangezien de KCC werkt ten behoeve van de deelnemers en benoeming en ontslag daarmee ook bekrachtigd moeten worden door de deelnemers vragen wij je voor 4 oktober 2021 je stem uit te brengen op de bovenstaand geformuleerde taakomschrijving en de drie leden van de KCC.