Specifieke verwachtingen voor de bestuursleden:

Het is logisch dat de bestuursleden zelf de missie en visie van Land van Ons van harte onderschrijven en zich persoonlijk betrokken voelen bij duurzaamheid en biodiversiteit. De bestuursleden zijn stuk voor stuk professionals die binnen hun eigen vakgebied hun sporen hebben verdiend. Ook zijn ze in staat om een goede samenwerking op te bouwen met een team van enthousiaste en deskundige vrijwilligers door wie ze in hun eigen portefeuille ondersteund worden.

Verder verwachten we:

 

Dit wordt belangrijk geacht omdat in deze jonge, met vrijwilligers werkende organisatie, een bestuurder in staat moet zijn op hoofdlijn inhoudsdeskundigen feedback te geven. Dat elk van de bestuursleden betrokken en enthousiasmerend moet zijn en een voorbeeld voor anderen in de organisatie, spreekt voor zich. Een relevant netwerk is een pre.

Procedure werving & benoeming

De aankomende twee weken kan elke deelnemer van Land van Ons zich aanmelden als aspirant bestuurder. Het is de intentie een team samen te stellen waarin alle kennisgebieden goed vertegenwoordigd zijn. Vanaf half februari zal een selectiecommissie gesprekken gaan voeren waaruit een voordracht voor een nieuw te vormen bestuur zal voortkomen. De verwachting is dat gedurende de maand maart een stemming zal volgen waarbij alle deelnemers kunnen stemmen over deze voordracht. Doel is om bij de Algemene Ledenvergadering op 25 maart 2021 het nieuwe bestuur te presenteren.

Bestuursleden worden benoemd voor een periode van twee tot drie jaar met een afwisselend schema van aftreden.

Wat biedt Land van Ons jou als bestuurslid?

We bieden de mogelijkheid om mee te werken in deze start-up-coƶperatie, eigen inbreng, verantwoordelijkheid maar bovenal plezier zijn toverwoorden. De betaling zit hem in blije deelnemers, enthousiaste boeren en een biodiversiteit waar je u tegen zegt.

Aanmelden?

We hopen en verwachten dat deelnemers ook willen meebesturen. Laat je interesse blijken door een email te sturen naar bestuur@landvanons.nl. Mocht je meer informatie willen hebben, stuur dan ook een mail met je vragen naar hetzelfde email adres. Let op, we verwachten jullie reacties uiterlijk 15 februari 2021.