Informatie over voedselbos in Den Bosch

Land van Ons is vernieuwend: als coöperatie van burgers die samen zorgen voor biodiversiteit en landschap, in de samenwerking met boeren en andere organisaties èn met inrichting en beheer van onze percelen. Akkerbouw en veeteelt doen we inmiddels al, de nieuwste vorm waarmee we aan de slag gaan is voedselbosbouw.

In april vorig jaar zagen we daarvoor goede kansen in Brabant. Het Groen Ontwikkelfonds Brabant (GOB), de provinciale organisatie die zich inzet voor realisatie van het Brabantse natuur netwerk, was gestart met de pilot voedselbossen. Ondernemers en grondeigenaren maken hierbij kans op bepaalde percelen en konden daarbij ondersteuning krijgen. Voor ons was dat een mooi aanbod, want het GOB zou in deze pilot een aantal financiële en wettelijke hobbels wegnemen om een voedselbos te starten. (zie www.groenontwikkelfondsbrabant.nl/grond-voor-voedselbossen)

Zodra we een partner hadden gevonden, de deskundigen en ondernemers van Voedselboskabouters (www.voedselboskabouters.nl), hebben we ingeschreven voor de locatie Engelenmeer in Den Bosch: 7,2 hectare land naast een recreatiegebied tussen het water en de stad.

Waarom een voedselbos?

Voedselbosbouw is een vorm van landbouw waarbij de natuur optimaal gesteund wordt. Na de aanleg, inzaai en aanplant blijft het bodemleven vrijwel onaangetast en steeds beter bestand tegen droogte en wateroverlast. De gelaagde beplanting geeft plaats aan veel verschillende dieren.

Het GOB, Voedselboskabouters en wij houden contact met Stichting Voedselbosbouw Nederland. Oprichter Wouter van Eck liet eerder onderzoek doen naar de biodiversiteit in zijn voedselbos Ketelbroek en de uitkomst was dat de biodiversiteit daar minstens even groot is als in het nabijgelegen natuurgebied. (zie www.voedselbosbouw.org)

Het was nogal wat uitzoekwerk om met alle kaders en voorwaarden rekening te houden en toen vrij onverwacht het betreffende waterschap problemen ging maken over de waterbergingsfunctie van het gebied, raakte het plan in de vertraging. Die hobbels zijn nu weggenomen en in december en medio januari hebben we voldoende duidelijkheid gekregen van het GOB op een aantal openstaande vragen. Die hadden onder meer te maken met het economisch perspectief van het perceel in de jaren dat het voedselbos nog tot wasdom moet komen (5-7 jaar). Het GOB heeft nu de ruimte geboden in die fase tussen de aanplant ook eenjarigen te telen. Dit willen we graag om daarmee op de overbemeste grond nutriënten af te voeren en de jonge aanplant te beschermen. We gaan er vanuit dat in het najaar van 2021 de aanplant kan starten. We gaan proberen om vooruitlopend daarop dit jaar al een eenjarig gewas te gaan telen.

De prijs van het perceel ligt rond de €561.000 (er moet nog kadastraal worden ingemeten). Dit is de nu getaxeerde waarde (€7,75/m2). De verwachting is dat dit ook een reële waarde is voor een voedselbos, al is daar nog weinig ervaring mee. Het GOB maakt de aankoop aantrekkelijker door het beschikbaar stellen van een bedrag van in totaal €342.000. daar staat tegenover dat het normbedrag van €0,20/m2 (zie ook de notitie waardebepaling percelen) veel te weinig zal zijn om herinrichting en aanplant te bekostigen. De bijdrage van het GOB zal hier voor een deel voor worden aangewend.

Het is de bedoeling dat Voedselboskabouters het beheer over het perceel gaan krijgen. De details moeten nog de aankomende tijd worden uitgewerkt. Voor Land van Ons is belangrijk dat inwoners van Den Bosch actief betrokken worden bij het beheer van het perceel en dat in de ontwikkelfase van het voedselbos, het perceel ook al plussen laat zien op het vlak van biodiversiteit.

 

OnderdeelOvereengekomen
Aantal losse kadastrale percelen4
Totale oppervlakte7.2
Koopprijs€561.000 (€7,75 /m2)
Tekenen van koopakteMedio 2021
Overdrachtsdatumeind 2021
LvO betaalt per overdrachtsdatum€561.000
Globale pachtsomvoorlopig nihil
Bijzonderheden€342.000 overheidsbijdrage voor bijdrage grondaankoop en inrichting

Klik hier om het projectplan te lezen