Op het perceel in Oud Ade is het Land van ons een samenwerkingsverband is aangegaan in 2021 met de Leidse Universiteit en Holland Rijnland in het Polderlab. Alle teelten die in de Vrouw Vennepolder plaats gaan vinden staan onder toezicht van het Polderlab. Testen wat zinvol is voor ‘onze polder’. Om de teelten te beschermen is een haag onder in de dijk aangeplant met behulp van vele vrijwilligers. Veel plantplezier hebben wij al meegekregen van de foto’s daarvan. De aanplant betreft veel vlechtbare soorten om de dijk bewandelbaar en gescheiden van de toekomstige teelten te kunnen gebruiken.

In de Vrouw Vennepolder zullen grasland en nieuwe tuinbouwsoorten naast elkaar gaan aantonen of er meer biodiversiteit mogelijk gemaakt kan worden in de polder. Naast moerasteelt, waterteelt, ruggenteelt en moestuinen door communekweek, zal er ook een Koreaanse teler zijn geluk gaan beproeven.

De grond, ongeveer 400 m2, van James Lim, de Koreaanse tuinder, is dinsdag 26 april gefreesd en donderdag 5 mei met de eerste planten ‘getooid’. Het gaat om Koreaanse groenten als rettich, chilipeper, komkommer, sesam, zwarte bonen, minari (koreaanse waterdropwort), gewone pompoen en gewone knoflook. Ook zullen verschillende groenten gezaaid worden.

Niet het hele perceel wordt direct beplant en ingezaaid. Half mei volgt nog de Ginseng en de rijst. Er is een plan van aanpak gemaakt, hoge planten aan de rand, bloemen in het midden en aan de rand.

Leuk om nog te vermelden is dat de zwarte bonen stikstof van de lucht in de grond brengen, een natuurlijke bemester dus. De plantjes werden begoten met water uit de gieter, uit de sloot. Bijzonder om te mogen zien hoe dat met liefde gebeurde, dat mag wel expliciet vermeld worden.

Het grasland van land van ons in Oud Ade wordt reeds begraasd door de koeien van Jan van der Poel die door Jan Groot elke ochtend op een nieuw stukje wei gelaten worden. De watergroenteteler, Kees Koot, heeft ook planten uitgezet en het wachten is op half juni als de weidevogels zijn uitgebroed en het grondverzet kan plaats vinden voor de volgende stap. Een sloot wordt bijgegraven om mogelijk te maken dat het waterpeil 20 cm omhoog gebracht wordt …

Vol verwachting klopt ons hart…

Marga van der Poel